czwartek, 18 stycznia 2018

Blood Bowl Black Gobbo

Kto pamięta, że był White Dwarf, mógł się tego spodziewać: Black Gobbo!

Those who remember that the White Dwarf was there, could see this coming: Black Gobbo!
wtorek, 16 stycznia 2018

czwartek, 11 stycznia 2018

Blood Bowl Lizardmen Catcher 2/4

Zdecydowałem się na przerwę w skinkach, bo choć pomalowałem je trochę inaczej, rzeźby pozostałych modeli powtarzają się z już zaprezentowanymi (cz. 1 i cz. 2). Czas więc na nieco większe okazy: oto łapacze.

Bacause there are only 4 skink sculpts in Greebo's lizardmen team, I've decided to take a brake before showing the models already presented (p. 1, p. 2) in slightly changed color scheme. Time for bigger reptails: here come catchers.

czwartek, 4 stycznia 2018

Blood Bowl Lizardmen Skinks (2)

Bloodboowlowych skinkrokodyli od Greebo transza druga (dla przypomnienia link do pierwszej).

Blood Bowl skinkrocodyles by Greebo - part two (and link to the first one for the reminder).

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Podsumowanie roku 2017

Gdyby stosować kryteria z 2016 roku, 2017 w 2/3 należałoby uznać za porażkę. Ze względu na bloodbowlową ofensywę w ostatnim kwartale, krwawy futbol wziął ilościowo górę nad Mordheim. Co więcej, ominąłem z postowaniem jeden czwartek w lutym. Rok kończę jednak w dobrym nastroju.

Postów było o siedem więcej niż rok wcześniej (71:64) i wzrosła liczba wejść. Blood Bowl klikał się jak szalony - pięć najbardziej popularnych w historii bloga postów to figurki do tego systemu. Wszystkie zostały opublikowane w ostatnim kwartale.

Udało się zrealizować szereg projektów. Dwie drużyny do Mordheim (Undead, Orcs and Goblins) i dwa teamy do Blood Bowla (Ogry, Krasnoludy Chaosu) osiągnęły grywalny poziom. Postacie do dwóch planszówek zyskały nieco koloru (World of Warcraft, Pandemic: Reign of Cthulhu). Co kluczowe, bawiłem się przy tym świetnie. Poniżej zestawienie postów z podziałem na systemy i bandy. W nawiasie liczba pomalowanych modeli.


Blood Bowl (32)

Blackshard Bruisers, Arkowe Chaos Dwarfy (15 ludków)


Backstreet Ogres, Tadziowe Ogry (14 ludków):

Crimson Cripplers, Tadziowe Lizardmany (2 ludki): Skinki #6 i #8
Support  do orków (1 ludek): Blood Bowl Orc Apothecary Osvald


Mordheim (22)

Freki's Freebooters, NMM Dwarf Treasure Hunters (6 ludków)


Brightflame Clan, (savage) Orcs and (night) Goblins (6 ludków)


Merry Men of Bergerac (5 ludków) - nie ma co prawdej takiej bandy, ale jakoś kiedyś ich użyję!


Duisburg Retinue, the Undead (4 ludki)

Okołomordheiowo, ale do żadnej konkretnej bandy pomalowałem jeszcze zabójcę demonów: Demon Slayer


Planszówki (11)

Pomalowałem postacie z Pandemic: Reign of Cthulhu i zrobiłem im rytualną podstawkę.

Skończyłem z modelami do World of Warcraft: the Adventure Game. (uf)

Dorzuciłem kolejnego Wycha do kadry Arena of Blood: Moredrekha the Storm...
...i Tzaangora do Silver Towera: Tzaangor


Przeszkadzajki

Na mordheimowy stół trafiły dwie drobne przeszkadzajki:


Wpisy okolicznościowe

Tradycyjnie już w wigilię Wszystkich Świętych oraz 24 grudnia zamieściłem zdjęcia powiązanych tematycznie ze świętami figurek:

Figurkowy Karnawał Blogowy

Co niezmiernie mnie cieszy, drugi rok z rzędu uczestniczyłem w każdym z dwunastu Karnawałów:
 1. FKB XXIX: Mordheim/Warheim Dregs (opowieść)
 2. FKB XXX: Demon Slayer (epickość)
 3. FKB XXXI: Gubbinz, Goblin Jester (biały kruk)
 4. FKB XXXII: Long Drong Slayer Pirate (legion, cz. 2.) (część pierwsza tutaj)
 5. FKB XXXIII: Orc Hut (robimy rzeczy z innych rzeczy)
 6. FKB XXXIV: Merry Men of Bergerac (a, b, c) (gwiazda filmowa)
 7. FKB XXXV: Albino Necromancer (czerwone oczy)
 8. FKB XXXVI: Dwarf Clansman #1 (rany i obrażenia)
 9. FKB XXXVII: Dwarf Clansman #2 (ahoj, marynarzu!)
 10. FKB XXXVIII: Dwarf Thunderer w/ crossbow (w przerwie walk)
 11. FKB XXXIX: CoC Carnival Master Jack (ulepek)
 12. FKB XL: Wilhelm Schwarz, Close Encounter of the 3rd Kind (ŚWF)

Dziękuje wszystkim za odwiedziny i komentarze w 2017 roku :) Szczególnie głębokie ukłony dla wszystkich WyWrotowców oraz naczelnych animatorów społeczności: Maniexa i QC! Mam nadzieję, że zjazd dojdzie do skutku i będzie okazja, by poznać się bliżej ze wszystkimi malarzami :)

czwartek, 28 grudnia 2017

FKB XLb (ŚWF): Close Encounter of the Third Kind

W Świątecznej Wymianie Figurkowej każdy coś daje i każdy coś dostaje. Choć często malujemy w odległych od siebie miejscowościach, dzięki tej inicjatywie w pewien sposób się ze sobą spotykamy. Nawet jeśli nie twarzą w twarz, to myśląc o tym, czym ucieszyć wylosowaną osobę, nadając i odbierając paczkę i - wreszcie - komentując prezent i dziekując sobie nawzajem. Mam wrażenie, że Tomek z Sobie-Maluje uchwycił w swojej ŚWF-owej pracy ducha tej wielowymiarowej wymiany.  No, chyba że chodzi o wyznawców Tzeentcha na Tatooine ;) Tak czy siak - serdeczne dzięki :D

Every participant of Christmas Mini Exchange gives something and gets something. Although we often paint in distant places, thanks to this initiative, we meet in a certain way. Even if not face to face, we reach out when we think of way to please a drawn person, when we sent and receive the package and - finally - when we comment on the gifts and when we thank each other. I have the impression that Tomek from Sobie-Maluje has captured the spirit of this multidimensional exchange in his work for CME. Well, unless it's about Tzeentch's followers on Tatooine ;) Anyway - thank you a lot, Tomek :D


wtorek, 26 grudnia 2017

FKB XLa (ŚWF): Wilhelm Schwarz

Historia prac nad modelem, który skonwertowałem i pomalowałem w ramach II Świątecznej Wymiany Figurkowej, jest nierozerwalnie związana z dwoma inicjatywami: Figurkowym Karnawałem Blogowym (szczególnie zaś jego XXXVII edycją) oraz  tworzonym przez QC systemem Warheim Fantasy Skirmish. Kiedy dowiedziałem się, dla kogo maluję, nie miałem wątpliwości, z jaką grą powinien być związany prezent. Traf chciał, że najświeższą wówczas Postacią Dramatu do WFS był zbrojmistrz Wilhelm Schwarz. Że wymiana jest świąteczna, święta w literaturze są białe, a nazwisko pirata wręcz przeciwnie, wszystko poskładało się na pomysł, by jako ŚFW-ową dioramkę przygotować "Schwarz Christmas". Wizualnie odwoływałem się do obrazka załączonego przez QC do posta prezentującego Wilhelma. Figurka to skonwertowany Rogue Drax z Hasslefree Miniatures.

Story of the model I converted and painted for the 2nd Christmas Mini Exchange is connected with Mini Blog Carnival (especially its 37th edition) and Warheim Fantasy Skirmish, a system created by QC. When I learned who I am painting for, there were no doubts what game should the mini be connected with. Wilhelm Schwarz was the newest of WFS' Dramatis Personae back then. You all know Bing Crosby dreams of white christmas. The pirate's last name means "black" in German. That's how I came up with idea I should prepare "Schwarz Christmas" diorama. I got the feeling of Wilhelm's looks from the post he was presented in. The mini is converted Rogue Drax of Hasslefree Miniatures.