czwartek, 7 listopada 2019

The Grymwatch's Royal Butcher

As usually, having started painting a new warband (the Grymwatch this time) I tried colors on models I am not going to convert. Royal Butcher was painted as the first one.

Standardowo już, zaczynając nową bandę - tym razem the Grymwatch, wypróbowałem planowane kolory na modelach, których nie będę konwertował. Na pierwszy ogień poszedł Royal Butcher. Podobają mi się te ghoule :)

 
czwartek, 31 października 2019

Happy Halloween! Theddra Skull-scryer

Guided by searing visions of conquest and glory, Theddra Skull-scryer, war shaman of the Tribe of the Black Fang, navigates the twisting depths of Shadespire seeking worthy sacrifices to pledge to the Dark Gods. Bedecked with trophies and oath-stones, she fears nothing, for she has stared into the dark heart of Chaos itself.
czwartek, 24 października 2019

FKB LXIIb: Godsworn Hunt's Grawl II

Last time I mentioned that there's gonna be Grawl in new version. Here it is. As addition I post photos of both Grawls and consider the October's theme for Polish mini blogs - "More than one animal" - completed.

Wspominałem ostatnio, że z okazji Karnawału będzie Grawl w nowej wersji. I jest. Dorzucam zdjęcia we dwóch i temat FKB, "Więcej niż jedno zwierzę", uznaję za zrealizowany.

czwartek, 17 października 2019

FKB LXIIa: Godsworn Hunt's Grawl

Thank to Micz of Paint and Kill blog "More than one animal" is October's theme for Polish Mini Blogs. I found it convenient, because I was to convert Grawl, the original Godsworn Hunt's dog, anyway. The difference is I painted the original mini ("one animal") as well and there's gonna be a second part next week (making it "more than").

Za sprawą Micza z bloga Paint and Kill tematem 62 Figurkowego Karnawału Blogowego jest "Więcej niż jedno zwierzę". O tyle mi to pasowało, że oryginalny Grawl - piesek Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom niezbyt mi się podobał, więc i tak zamierzałem skonwertować coś w jego miejsce. A tak pomalowałem też jego i w efekcie powstanie dwuczęściowy cykl. Dziś na razie jedno zwierzę, a drugie - czyli "więcej niż" - za tydzień.czwartek, 10 października 2019

Godsworn Hunt's Theddra

I liked the original Theddra mini the least from whole Godsworn Hunt warband, so I changed it the most. In the end she looks like this:

Oryginalna figurka Theddry podobała mi się najmniej z całej ekipy, więc najbardziej ją przerobiłem. Koniec końców wygląda tak:czwartek, 3 października 2019

Godsworn Hunt's Grundann

We've lately joked with commenters (cheers, Pepe!; cheers, QC!) about "darkness" of my photos. I felt like doing something about it and - as Maciek (connorseanery) advised (thanks!) - I tried to play with .raws. Despite non-white background I managed to get the photo closer to the reality (there is still some room for progress though). Grundann Blood-Eye is - after Shond - my next attempt to paint interesting non-metallic metal.

Dowcipkowaliśmy ostatnio z kolegami w komentarzach o tym, że mam kłopot z "mrocznością" moich zdjęć (pozdro, Pepe!; pozdro, QC!). Czując się z lekka wywołany do tablicy, za radą Maćka (dzięki, connorseanery!) pokręciłem trochę z .rawami i mimo nie-białego tła udało mi się zbliżyć nieco z fotką do tego, jak figurka wygląda naprawdę (choć jest jeszcze pole do poprawy). Grundann Krawooki rozwija zapoczątkowane Shondem dążenie do zmalowania ciekawego niemetalicznego metalu :)czwartek, 26 września 2019

FKB LXI: Godsworn Hunt's Shond

The September theme in Polish Mini Blog Community is a "30-day Fantasy Challange". Other people ask some questions about their history with fantasy genre, but I'd rather paint. That's why I challenged myself to paint something in SENMM technique. Because I'm in the middle of painting my Godsworn Hunt warband, the "something" is Shond Head-Claimer (especially his sword and arm pad). It didn't take 30 days, but was challenging enough :D

Tematem LXI Figurkowego Karnawału Blogowego było 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne. Inni blogerzy co dzień coś piszą, ale ja wolałem podejść do tematu inaczej i sam sobie postawiłem  wyzwanie: pomalować coś w (fantastycznej) technice SENMM. A że akurat jestem w trakcie prac nad ekipą Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom, padło na Shonda Głów-żądnego, szczególnie zaś jego miecz i naramiennik. Nie zajęło mi to co prawda 30 dni, ale i tak rypania było co nie miara ;)
Many thanks to Maciek for teaching me about the light!
Maćkowi bardzo dziękuję za korepetycje ze światła!

czwartek, 19 września 2019

Godsworn Hunt's Ollo

After Jagartha I painted Ollo. At the beginning I wanted to paint him some bloody warpaint as well, but in the process I liked the idea of dusty barbarians and I've ended fancying monotonous and dim colors. We shall see how the situations develops.

Po Jagarcie pomalowałem Ollo. Początkowo też chciałem robić mu malunki z krwi, ale będąc w trakcie prac, polubiłem ideę przybrudzonych barbarzyńców i malowanie monotonnymi, przygaszonymi kolorami. Zobaczymy jeszcze, jak rozwinie się sytuacja.czwartek, 12 września 2019

Godsworn Hunt's Jagartha

I got myself to painting and converting the Godsworn Hunt. As in Ylthari's Guardians case, in order to learn what is the warband about I started with a mini I hadn't been planning to remodel. Jagartha looks just like that.

Zabrałem się za malowanie i konwertowanie Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom :D (zadziwiające, jak to anglosaskie nazewnictwo jest słownie ekonomiczne). Podobnie jak w przypadku Straży Ylthari, rozpoznawczo zacząłem od modelu, któremu upiekło się bez zmian w budowie. Jagartha wygląda tak.
sobota, 7 września 2019

Stormsire's Cursebreakers

"Storm" was a key-word I had in mind while painting my Cursebreakers. Picking a color for their clothes I wanted it to bring storm clouds to mind. Spirit flasks and weapons were to look like they contain a lightning ready to struck. 'Cause I do not like typical Stormcast gold I tried to add dark-blueish tints to their armors as well.

They were given a rather quick paint job for my standards, but all in all I am satisfied with OSL effects, transitions of colors on robes and the warband in general. Below you'll find a group photo and some close-ups.


"Burza" to słowo-klucz, które towarzyszyło mi podczas malowania Zaklinaczy. Wybierając kolor szat, chciałem, żeby przywodziły na myśl burzowe chmury. Fiolki Dusz i bronie miały wyglądać jakby zawierały pioruny gotowe, by uderzyć. Jako że nie przepadam za typowym stormcastowym złotem, starałem się zagranatowić także pancerze.

Jak na moje standardy uporałem się z malowainem dość szybko, ale jestem zadowolony z efektów OSL, przejść kolorów na płaszczach i z bandy ogółem. Powyżej zdjęcie grupowe, a poniżej parę zbliżeń.

czwartek, 5 września 2019

Stormsire's Cursebreakers' Ammis

Here's the last mini for my Stormsire's Cursebreakers: Ammis Dawnguard. Instead of the original model I used a Knight Incantor - I just found Ammis and Rastus to similar to easily tell one from another. In order to make her look less "bossy" and to give no doubts about Averon's superior position in the warband, I downgraded her staff a little bit.

Oto ostatnia figurka do ekipy Zaklinaczy Stormsire'a: Ammis Strzegąca Świtu. W miejsce oryginalnego modelu użyłem Knight Incantora - Ammis i Rastus wydawali mi się zbyt podobni, by łatwo ich odróżniać. Żeby wyglądała trochę mniej "szefowo" i by nie było wątpliwości co do wyższej pozycji Averona, dałem jej trochę mniej spektakularny kostur.

czwartek, 29 sierpnia 2019

FKB LX - Sepulchral Guard Petitioners

"The dice have been cast", the famous Ceasar's quote, in Polish sounds the same way as "Bones have been thrown". When I learned from Elmin of "Paint for the Paint God" that "Alea iacta est" is the August's theme for Polish miniatures blogs, I knew that it is a perfect opportunity to paint a bony trio: Petitioners of Warhammer Underworlds Sepulchral Guard.

Elmin z bloga Paint for the Paint God zaproponował, by tematem sierpniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego były wariacje na temat hasła "kości zostały rzucone". Trudno wymarzyć sobie lepszą okazję do pomalowania 3 gości z kości - bezmięsnego mięsa armatniego Straży Grobowca z Warhammer Underworlds.

czwartek, 22 sierpnia 2019

Stormsire's Cursebreakers' Averon

Painted as the second (after Rastus) leader of the Cursebreakers: Averon Stormsire.

Pomalowany jako drugi (po Rastusie) przywódca Zaklinaczy: Averon Budzący Burzę.

czwartek, 15 sierpnia 2019

Stormsire's Cursebreakers' Rastus

I began painting the next Warhammer Underworlds warband: Stormsire's Cursebreakers. Here's Rastus the Charmed.

Zacząłem kolejną bandę do Warhammer Underworlds: Zaklinaczy Stormsire'a. Oto Rastus Zaklęty.
czwartek, 8 sierpnia 2019

Thundrik's Profiteers Bjorgen Thundrik

Kharadron Warband is complete. The boss, Bjorgen Thundrik, was painted as the last one (Gharrod Alensen was the 1st one, Enrik Ironhail - 2nd, Khazgan Drakkskewer - 3rd; and Dead-Eye Lund - 4th).

Domalowałem drużynę Kharadronów do końca. Na deser zostawiłem sobie szefa: Bjorgena Thundrika (przystawkę stanowił Gharrod Alensen, zupę - Enrik Ironhail, schabowego - Khazgan Drakkskewer, a ziemniory - Dead-Eye Lund).


czwartek, 1 sierpnia 2019

FKB LIX - Mój warsztat

Kamil z Zielonego Skavena zaproponował, żeby w ramach LIX Figurkowego Karnawału Blogowego pokazać swój warsztat. No to proszę. Cytadelkowe farbki (Fot. 1) rozmalowuję po ludkach pędzlami Kozłowski z czerwonej kuny (Fot. 2; poz. 1) na podeściku z Hobby Zone (Fot. 1, tło Fot. 2). To, co mi się na nim nie zmieściło (pigmenty i oleje od MIG-a, technikale, glejzy, farby teksturalne, metaliki i łosze), trzymam na ichniej dostawce (Fot. 3). Czasem przyrzeźbię coś w Green Stuffie / Millipucie dentystycznym czymś (Fot. 2; poz. 3) albo wywiercę dziurę ręczną wiertareczką od GW (Fot. 2; poz. 2). Przy ostrych konwersjach do piłowania i użynania używam szlifiereczki z Lidla (Fot. 4). I na co dzień to mniej więcej tyle :)