czwartek, 4 czerwca 2020

Grimdark Wood Elves Painting Tutorial

Despite I basically picked Skaeth's Wild Hunt and Orion painting method from Ex Profundis Black Sloth Hell Swamp Aelves painting tutorial (just without airbrush) and talked about it from the beginning, people still asked for a more detailed guide. Vox populi, vox dei - or so I've heard. So, without further ado, here comes a step-by-step grimdark wood elves (and kurnothi!) painting tutorial.


Mimo że sposób malowania Skaeth's Wild Hunt i Oriona wziąłem niemal 1:1 z zamieszczonego przez Ex Profundis tutoriala na temat malowania Swamp Aelfów z Black Sloth Hell (tylko bez aero) i wcale się z tym nie kryłem, ludzie prosili o bardziej szczegółową rozpiskę. Jak to mówią, vox populi, vox dei, więc, nie szczypiąc się, cyknąłem relację z kolejnych etapów prac nad grimdarkowym schematem malowania leśnych elfów (i "kurnockich" satyrów). Jako że nazwy farbek i technik i tak są po angielsku, dla porządku - z wyjątkiem komentarzy - podarowałem sobie niżej polskie wersje. Jeśli komuś to ułatwi, "skin", "fabrics", "leaves", "bones", "horns", "fur" to odpowiednio: "skóra", "tkaniny", "liście", "kości", "rogi" i "futro".

Paints used

 • Basecoat: Citadel: Chaos Black
 • Base colors: Vallejo: Yellow Green, Vallejo Burnt Umber; Citadel: Skavenblight Dinge
 • Shades: Citadel: Athonian Camoshade, Agrax Eartshade, Nuln Oil


 • Drybrush / Layer: Citadel: Ulthuan Grey, Pallid Which Flesh
 • Oil Wash: Mig: Slimy Grime Light, Track Wash, Dark Brown Wash for Green Vehicles, Enamel Odorless Thinner

Base

 • Skin: Yellow Green
 • Fabrics / Leaves: Yellow Green
 • Bones / Horns: Burnt Umber
 • Fur: Skavenblight Dinge

Shade

 • Skin: Athonian Camoshade, Agrax Eartshade
 • Fabrics / Leaves: Agrax Earthshade
 • Bones / Horns: Agrax Earthshade, Nuln Oil
 • Fur: Agrax Earthshade, Nuln Oil

 Drybrush

 • Skin: Ulthuan Grey
 • Fabrics / Leaves: -
 • Bones / Horns: Pallid Wych Flesh
 • Fur: -

Layer

 • Skin: Ulthuan Grey
 • Fabrics / Leaves: -
 • Bones / Horns: Pallid Wych Flesh
 • Fur: -

After that I applied Mr. Hobby Gloss Varnish from a can all over. It is said to preserve acrylic paints before applying oil washes and odorless thinner and improve the flow of the washes. Not sure if it is necessary, just haven't tried it without it. What's important: acrylic shades don't really flow on a surface varnished this way, so it's good to finish all work with them before spraying it over mini.

Po tym kroku spsikałem wszystko Gloss Varnishem Mr. Hobby z puchy. Podobno chroni warstwę akryli przed wpływem olejnych washy i ich rozcieńczalnika i poprawia spływanie w zagłębienia. Nie jestem pewien, czy ten krok jest konieczny, ale nie próbowałem jeszcze intensywnie washować w ten sposób z jego pominięciem. Co ważne, akrylowe shade'y nie płynęły mi jak trzeba po tak przygotowanej powierzchni, więc starałem się skończyć wszystkie prace z ich użyciem przed psikaniem.

Oil Wash


 • Skin: Track Wash, Slimy Grime Light
 • Fabrics / Leaves: Track Wash
 • Bones / Horns: Track Wash
 • Fur: Dark Brown for Green Vehicles

I covered all the respective surfaces with washes and diluted and put them into recesses using Odorless Thinner afterwards. You can finish here or add some layers of highlights to regain control of light. For that I mostly used the colors used previously (Ulthuan Grey / Pallid Wych Flesh on skin / bone) with some white and Citadel Elysian Green on Leaves / Fabrics. If the glossy finish annoys you too much, you can finish off with matt varnish.

Po pokryciu danym washem całego obszaru rozcieńczyłem go i rozprowadziłem w zagłębieniach Odorless Thinnerem. Można na na tym skończyć albo dodać kilka warstw rozjaśnień, żeby odzyskać kontrolę nad światłem. Używałem do tego głównie wykorzystanych wcześniej kolorów (Ulthuan Grey / Pallid Wych Flesh na skórze / kości) z odrobiną białego i Citadelowego Elysian Green na liściach i tkaninach. Jeśli  po wszystkim ludzik świeci się za bardzo, można wykończyć go matowym varnishem.

poniedziałek, 1 czerwca 2020

FKB LXIX - Podsumowanie


Poniżej zestawienie wybranych modeli wraz z krótkimi opisami zawierających je postów:


 • Koyoth z "Shadow Grey" wskrzesił z nurgle'owym twistem jednego z bohaterów dzieciństwa - Duke'a z DN3D (Hail to the king, baby!),
 • Dziadu z Lasu (nowy gospodarz FKB, szczegóły poniżej!) rozważał natomiast, który Warjack Khadoru ładniejszy.

Wszystkim wymienionym powyżej serdecznie dziękuję za udział :) W imieniu kolejnego gospodarza - w tej roli Dziadu z Lasu - zapraszam do LXX edycji. Temat wymyślił wspaniały!

czwartek, 28 maja 2020

FKB LXIX: Orion, the King in the Woods

Painting Kurnoth's worshippers of Skaeth's Wild Hunt reminded me of an avatar of the god lying somewhere in my closet. Below you'll find an Orion's, the King in the Woods' description from the 6th edition Wood Elves Army Book and pictures of the mini.

Malując wyznawców boga łowów ze Skaeth's Wild Hunt nie sposób było sobie nie przypomnieć, że  gdzieś w szafie zalega jego dawne wcielenie. Żeby się wziąć za jego malowanie, niecnie przejąłem majowy Karnawał i zaproponowałem temat, do którego by pasował. W Army Booku wood elfów do szóstej edycji o Królu Lasu, Orionie,  pisali tak:


The fire of Orion burns but briefly, for just as each spring he is reborn, each winter he must perish. This is the way of all things and is merely a continuation of the never-ending process of death and rebirth.


Along with guys from Skaeth's Wild Hunt: / Z koleżkami ze Skaeth's Wild Hunt:


czwartek, 21 maja 2020

Grashrak's Despoiler's Draknar

After finishing Grashrak's Despoilers' Ungors the time has come to paint the warband's heavy hitter - Draknar. I experimented with painting a scrappy black metal on this one :) Ex Profundis' Chaos Warriors of Malal are an unexcelled example of it, but I couldn't come even close. A king's ransom for the recipe for getting contrasts like that!

Po skończeniu grashrakowych Ungorów przyszedł czas na lokalnego rębajłę - Draknara. Poeksperymentowałem na nim trochę z malowaniem zapuszczonego czarnego metalu :) Niedoścignionym wzorem w tym zakresie pozostają Wojownicy Malala z Ex Profundis. Konia z rzędem, kto powie, jak wyciągnąć takie kontrasty jak tam!czwartek, 14 maja 2020

Grashrak's Despoilers' Ungors

Grashrak Despoilers painting continues. After comments about Korsh's fur I made some extra effort  on the next ones' :)

Ciąg dalszy drużyny Grashraka :) Za komentarzami kolegów na temat Korsha tym ludkom wyciągnąłem trochę sierść.


czwartek, 7 maja 2020

Grashrak's Despoilers' Korsh "The Sneak"

Having finished with Skaeth Wild Hunt I started painting Grashrak Despoilers warband. I used Korsh "The Sneak" for the color test.

Po skończeniu Skaeth Wild Hunt wziąłem się za malowanie ekipy Grashrak Despoilers. Za model pilotażowy posłużył Korsh "The Sneak".


I went with Dana Howl's "MS Paint Method" to come up with the scheme. In the end the colors are much colder than in the reference material, but the sampling was fun :D

W kwestii schematu kolorystycznego zastosowałem metodę "na painta" z niedawno obejrzanego filmiku Dany Howl. Koniec końców wyszło mi dużo chłodniej niż wynikałoby to z materiału referencyjnego, ale zabawa z próbkowaniem była przednia :D

Picture from Studio Ghibli's "Princess Mononoke"

piątek, 1 maja 2020

FKB LXIX: Umarł król, niech żyje król!

W tle obrazek z Warhammer Total War z GetWallpapers

Figurkowego Karnawału Blogowego bywalcom przedstawiać nie trzeba. Wszyscy inni niech wiedzą, że to comiesięczna inicjatywa polskich blogerów bitewniakowych polegająca na wzajemnym motywowaniu się do twórczości przez poszukiwanie wspólnych tematów ;)

Ziarno zasiał już niemal siedemdziesiąt miesięcy temu Inkub, a pielęgnuje je QC oraz - rotacyjnie - inni zrzeszeni we Wrotach gracze i malarze. Pałeczkę przekazał mi Wołek Zbożowy. Temat na maj to:

Umarł król, niech żyje król!

Królowie, władcy, korony, jabłka i berła, ale także tradycja i nowoczesność: kontynuacja tego, co było, ewolucja i rewolucja; cykl życia i wszelkie jego zakłócenia: leśne elfy, lecz też Nurgle i undeady. Mam nadzieję, że w temacie 69. Figurkowego Karnawału Blogowego każdy chętny znajdzie coś dla siebie. Do dzieła!

czwartek, 30 kwietnia 2020

FKB LXVIII:Modular Mordheim City Gate

Wołek Zbożowy zarządził, że w ramach kwietniowego Figurkowego Karnawału Blogowego robimy "Wrota". Zrobiłem więc bramę miejską, będącą zarazem - mam nadzieję - drzwiami do nowej jakości budownictwa moich makiet do Mordheim. Czasochłonne, acz satysfakcjonujące mury z osobnych cegiełek dobrze rokują w mojej ocenie wyglądowi całości już po malowaniu (na razie zawieszonemu z przyczyn braków materiałowych). Co więcej, ze względu na modułową budowę obiekt może stanowić punkt wyjścia do kolejnych, bardziej rozbudowanych konstrukcji.

sobota, 25 kwietnia 2020

Skaeth's Wild Hunt

As the blare of a hunter horn resounds through the woods and earth thunders with the pounding of cloven hooves, savage excitement and restless vigor spread through the forest as a wildfire. Fright fills foes of the nature as the every forest spirit is overcome with the primal urge to join the wild hunt and bring vengeance of Kurnoth in acts of the savagery untold.

czwartek, 23 kwietnia 2020

Skaeth Wild Hunt: Karthaen, Huntcaller

Apart from being given a mask as other humanoid members of the warband (see Sheoch & Althaen) Karthaen got the upper part fixed in order to get rid of silly-looking horn-blowing face of the original Karthaen, Huntcaller mini.

Konwertując Karthaena wykroczyłem nieco poza dodanie maski na wzór innych humanoidalnych członków ekipy (patrz Sheoch & Althaen). Żeby odejść od trochę śmiesznej, dmącej w róg twarzy  oryginalnej figurki Karthaena, podmieniłem mu całą górną część ciała, a róg dałem na plecy.czwartek, 16 kwietnia 2020

Skaeth's Wild Hunt: Sheoch & Althaen

I liked the dynamic stances of Skaeth's Wild Hunt minis a lot, but didn't really fancy their faces. Decided to keep the first and cover the other with some horned masks referring to Kurnoth/Kurnous depictions (Skaeth gave the good example). Here are some masked Kurnothi Trackers: Sheoch & Althaen.

Bardzo podobały mi się dynamiczne pozy Skaeth's Wild Hunt, ale twarze - już nie za bardzo. Postanowiłem zachowałać pierwsze, a drugie zakryć rogatymi maskami nawiązującymi do wyobrażeń Kurnotha/Kurnousa (dobry przykład w tym zakresie dał Skaeth). Moi "kurnoccy" tropiciele: Sheoch & Althaen.

czwartek, 9 kwietnia 2020

Skaeth's Wild Hunt: Skaeth the Huntsman

I miss Underwolds as the isolation lasts, so I decided to paint Beastgrave starter warbands and try to convince my flatmate to play. I began with Skaeth's Wild Hunt. I adapted the color scheme from Black Sloth Hell Swamp Aelves. For starters, the boss: Skaeth the Huntsman.

Izolacja trwa i tęskno do Underworldsów, postanowiłem więc pomalować bandy z podstawki Beastgrave i postarać się przekonać do gry domowników. Najpierw zająłem się Skaeth's Wild Hunt. Schemat kolorystyczny zaadaptowałem ze Swamp Aelfów z Black Sloth Hell. Na początek szef: Skaeth the Huntsman.
czwartek, 2 kwietnia 2020

Rippa's Snarlfangs Rippa Narkbad

There have been an archer (Mean-Eye) and a speargoblin (Stabbit), now it's time for the boss: Rippa Narkbad!

Był łucznik (Mean-Eye) i włócznik (Stabbit), jest i szef (Rippa Narkbad).
czwartek, 26 marca 2020

FKB LXVII: the Possessed #1

"Adventure!" is the March's theme for Polish Mini Blogosphere proposed by Viluir of "Rzuć 90k6" blog. For me, the first association with wargaming and adventures is Mordheim. It's how my mini/blogging adventure started and playing the system is very adventurous itself as well. Lately  we've been thinking with connorseanery about painting a Mordheim warband and a making ruined building each. He picked Witch Hunters (and has even already painted a fabulous flagellant for it), so for the balance I went with Cult of the Possessed - a Possessed with a Great Claw to be precise.

"Przygoda!" to zaproponowany przez Viluir temat Figurowego Karnawały Blogowego. Figurkowe przygody jednoznacznie kojarzą mi się z Mordheim - i ze względu na narracyjny charakter samej gry, i fakt, że to od niej na dobre zaczęła się moja przygoda z grami bitewnymi (i blogiem!). Wpadliśmy ostatnio z connorseanerym na pomysł, żeby pomalować po bandzie i zrobić po domku. Kolega zdecydował się na Witch Hunterów (i już zdążył pomalować brawurowo jednego flagellanta), to dla przeciwwagi ja poszedłem w Cult of the Possessed. Na dobry początek: the Possessed z wielkim szczypcem.
czwartek, 12 marca 2020

Rippa's Snarlfangs' Mean-Eye

I take a break from Zarbag's Gitz for a while, but stay in a goblin state of mind. Recently I've been playing Warhammer Underworlds with Rippa's Snarlfangs wolf riders, so giving them some paint seemed to be a good idea. Mean-Eye, an archer, for starters.

Porzucam na jakiś czas Zarbag's Gitz, ale nie odchodzę daleko od tematu goblinów. W Warhammer Underworlds gram ostatnio bandą jeźdźców wilków - Rippa's Snarlfangs - i wypadało ich w związku z tym pomalować. Na dobry początek łucznik, Mean-Eye.