czwartek, 14 grudnia 2017

BB Ogres Snotlings (2nd ed. Goblins)

Tadziu, ten co wciągnął mnie Backstreet Ogrami w malowanie Blood Bowla (jak się zapowiada - na dobre), powziął szlachetne postanowienie sukcesywnej wymiany nowych goblinów (udających  w drużynie snotlingi) na stare. Na razie wpadły dwa gobliny z drugiej edycji :)

Tadziu, the guy who dragged me into painting Blood Bowl with Backstreet Ogres (for good it seems), decided to gradually replace the new goblins (pretending to be snotlings in the team) with some old ones. He've found two goblins from the 2nd edition of Blood Bowl so far :)

6 komentarzy: