sobota, 30 lipca 2016

Thanquol & Boneripper

Pomalowawszy wreszcie Szarego Proroka, po pięciu miesiącach mogę zaprezentować model przygotowany przy okazji "FKB XVIII: Pupil" wraz z jego panem. Oto Thanquol i Boneripper '93!


After 5 long months, having painted the Grey Seer I can finally present the model prepared for "18th Mini Blog Carnival: A Pet" along with his master. I give you Thanquol and Boneripper '93!


czwartek, 28 lipca 2016

FKB XXIII: Grey Seer Thanquol

"Symbol", zaproponowany przez Luca Lagao temat XXIII edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, wprawił mnie w lekki paraliż decyzyjny. Kusiło wszystko - poczynając od szyldów karczm Miasta Potępionych, na Gaunt Summonerze kończąc. Ostatecznie postanowiłem  wykorzystać FKB jako źródło motywacji, by zająć się modelem, który powinienem był pomalować  ładnych parę lat temu.

Chciwość, tchórzostwo, paranoja, ambicja i gotowość, by wbić nóż w plecy każdemu, kto stanie na jego drodze - to cechy pełnokrwistego Skavena. Nikt nie ucieleśnia ich lepiej niż on: ulubieniec Rady Trzynastu, przywódca inwazji na Nuln i koneser spaczenia - Szary Prorok Thanquol!


"Symbol", theme of the 23rd edition of Mini Blog Carnival given by Luca Lagao, put me in kind of analysis paralysis. Everything from Mordheim signboards to the Gaunt Summoner seemed to be a great way to interpret the topic. Eventually I decided to use 23rd MBC as a source of motivation to paint a model which I should have painted many years ago.

Greed, cowardice, paranoia, ambition and willingness to backstab anyone standing in your way - these are features of a true Skaven. No one embodies these qualities better than him - favored by Council of  Thirteen, Supreme Commander of the Invasion of Nuln and warpstone connoisseur - one and only: Grey Seer Thanquol!czwartek, 21 lipca 2016

Kairic Adept

Za mną pierwsza przymiarka do malowania Kairic Acolyte'ów. Mam kilka przemyśleń przed wzięciem się za pozostałą siódemkę, ale generalnie jestem zadowolony. Kairic Adept wygląda tak:

I've done a first try-on of Kairic Acolytes color scheme. I've got some thoughts and ideas to implement in painting the remaining seven, but in general I'm satisfied with the effect. My Kairic Adept looks like that:


czwartek, 14 lipca 2016

Chamon Fighting Pit - Bases TutorialInspiracją dla podstawki Darkoath Chieftaina (polecam post zaktualizowany o zdjęcie po rozwiązaniu sprawy lewitującego miecza) była posadzka końcowej planszy dziedziny Chamon. Od zeszłego tygodnia, kiedy to metodą prób i błędów udało się osiągnąć dość zbliżony do wzorcowego efekt, uporządkowałem i wystandaryzowałem procedurę. Poniżej rezultat: przepis na podstawkę à la the Fighting Pit.

Darkoath Chieftain's (check out post updated with photo taken after solving the levitating sword problem) base was inspired by floor of the final stage of Chamon quest. Since the last week, when I managed to get quite close to the goal by trial and error, I figured out and codified an easier way. Here's the effect - a step by step tutorial concerning the Fighting Pit style bases.


1. Pożądany kształt stopni lub podwyższeń odmalowany na kawałku folii.

1. Desired shape of steps or elevated areas outlined on a transparent foil.
2. Kawałki korka wycięte zgodnie z kształtem uzyskanym w kroku 1 i przyklejone do podstawki.

2. Pieces of cork cut down to shape acquired in step one and glued down to the base.

3. Podstawka pokryta grubą warstwą farbki strukturalnej Agrellan Earth.

3. Base covered with thick layer of Agrellan Earth structural paint.
4. Czekanie aż Agrellan Earth całkiem wyschnie i popęka.

4. Waiting for Agrellan Earth to dry completely and crack down.
5. Całość podstawki na czarno. Kiedy podkład wyschnie, drybrush Nurgling Green po całości.

5. Whole base painted black. As the undercoat gets dry, drybrush with Nurgling Green all over.

6. Drybrush Pallid Wych Flesh.

6. Pallid Wych Flesh drybrush.
7. Rozwodniony Soulstone Blue (nowa farbka techniczna przeznaczona do malowania klejnotów) na całość podstawki.

7. Watered down Soulstone Blue (a new gemstone technical paint) all over the base.

8. Rozjaśnienie krawędzi Pallid Wych Flesh.

8. Pallid Wych Flesh edge highlight.

9. Rozwodniony Soulstone Blue na całość podstawki raz jeszcze.

9. Watered down Soulstone Blue all over the base once again.

10. Wzorek z Blood for the Blood God.

10. Blood for the Blood God pattern.
Skończone!

Done!

czwartek, 7 lipca 2016

Darkoath Chieftain

Po czterech grach w Warhammer Quest: Silver Tower mam już swoją ulubioną postać :) Mój Darkoath Chieftain wyszedł z próby Chamon z kolejnym fragmentem amuletu i wyczesaną Zaklętą Tarczą. Jakby tego było mało, do świetnej umiejętności War Dancer dodał całkiem przyzwoity Vengeful Strike. Na pamiątkę tego sukcesu, pomalowałem reprezentującą go figurkę i umieściłem na podstawce inspirowanej finałową komnatą ostatnio przebytego lochu :)

After fourth game of Warhammer Quest: Silver Tower, I have my favorite hero :) In the trial of Chamon my Darkoath Chieftain acquired the second piece of talisman and great Sorcerous Shield. Moreover, he added quite decent Vengeful Strike to his skill list containing very fine War Dancer ability. To commemorate this success, I painted mini representing him and placed it on a base inspired by the last chamber of the dungeon.  Edit:
Kwestia lewitującego miecza została rozwiązana / Matter of levitating sword has been taken care of: