czwartek, 26 lipca 2018

FKB XLVII: Blood Bowl Treeman

This month's topic in Mini Blog Carnival is "Wisdom of the Ancient". Hardly there is any fantasy creature closer to this theme than a treeman listening to whispers of forests living for thousands of years. Here's a one designed by Iron Golems.

Kto zrozumiał, o czym szumią żyjące nieprzerwanie od tysięcy lat drzewa, ten bez wątpienia posiadł „Mądrość Starożytnych”. Dlatego też w ramach mojego wpisu w XLVII Figurkowym Karnawale Blogowym istota, której spośród bywalców bestiariuszy fantasy do tej wiedzy najbliżej: przedstawiciel ludu entów projektu Iron Golems.
czwartek, 19 lipca 2018

Warpstone Weapon SbS Painting Tutorial

I was recently asked on Facebook about colors used to paint Skritch's halberd. Although it was just two days since I've finished him, I had no idea what paints I used :D In case it's gonna be useful in future - for me or for any of you - I've tried to recreate the process. Below you will find a photographic record of the subsequent stages. With each step with two same colors I added more of the lighter one to the mix. Remember to keep your layers thin ;)

Zapytano mnie ostatnio na fejsbuczku, jak pomalowałem halabardę Skritcha. Mimo, że od jego ukończenia dzieliły mnie jakieś dwa dni, nie miałem pojęcia, jakich farb użyłem :D Na wypadek, gdyby miało się to przydać w przyszłości - albo mnie, albo komuś z Was - starałem się krok po kroku odtworzyć jak to właściwie było. Poniżej fotograficzny zapis kolejnych etapów. Warstwy oczywiście cieniutkie, a z każdą z nich coraz więcej jaśniejszego z dwóch mieszanych kolorów.


czwartek, 12 lipca 2018

Spiteclaw's Swarm - Skritch Spiteclaw

I've finally completed my second Shadespire warband. After three pieces of nameless cannon fodder (festeringhungering and lurking skaven) and a treacherous lackey named Krrk, the time for boss has come:

Warlord Skritch Spiteclaw leads a particuralry murderous and spiteful band through the Mirrored City, searching for artefacts and trinkets to loot and an escape route by which he can claw his way to freedom.

It is probably one of skaven characters depicted in the mechanics of a game the best: a megalomaniac commanding from the last row and a coward valuing his life and despising everyone else’s. However, while modifying and painting the mini, I focused on the features from the description and the card. I enriched Skritch with an IronMan-style trinket, and painted his weapon in the "inspired" version (the wicked halberd becomes warp-infused after Skritch upgrades). Reference material below, my version on the bottom.

Źródło/Source: www.warhammerunderworlds.com

No! Druga banda do Shadespire pomalowana. Po trzech sztukach bezimiennego mięsa armatniego (ropiejącym, wygłodniałym i przyczajonym szczuroczłeku) oraz zdradliwym przydupasie imieniem Krrk przyszedł czas na szefa:

Skritch Złoszpon dowodzi wyjątkowo zjadliwą i zajadłą bandą, przeczesującą Odzwierciedlone Miasto w poszukiwaniu artefaktów, świecidełek oraz ścieżki, którą watażka mógłby wyrwać się spod klątwy Shadespire.

To chyba jeden z piękniej odmalowanych w mechanice gry skaveńskich charakterów: megalomański, dowodzący z ostatniego szeregu, tchórzliwy, bardzo ceniący swe życie i gardzący cudzym. Modyfikując i malując figurkę skupiłem się jednak na cechach z opisu i karty. Wzbogaciłem Skritcha o błyskotkę w stylu Iron Mana, a broń pomalowałem w wersji "zainspirowanej" (po ulepszeniu jego rzeźnicka halabarda zmienia się w spaczeniową). Materiały referencyjne powyżej, moja wersja niżej.czwartek, 5 lipca 2018

Spiteclaw's Swarm - Krrk the Almost Trusted

Jak każdy żołnierz nosi w plecaku buławę, tak każdy aspirujący skaven - sztylet do wbicia w plecy dowódcy. Dostajemy aż nazbyt wiele poszlak, że nie inaczej jest w przypadku Krrka. Przydomek "Niemal godzien zaufania", sugestia o zewnętrznych źródłach jego lojalności zawarta na karcie "Ochroniarz za odpowiednią cenę" czy wreszcie prezentujący go opis:

Krrk jest prawą ręką Złoszpona - przynajmniej do czasu, gdy jego pana spotka jakiś nieszczęśliwy wypadek. Jak może zaświadczyć każdy z podszczurzych wodza, sadystyczne okrucieństwo jego zastępcy jest imponujące nawet jak na skavena.

Pomyślałem, że dobrą reprezentacją potencjalnie zdradzieckiej natury Krrka byłby gotów do użycia w stosownym momencie niepozorny spacz-sztylecik. Dostał taki na lewą burtę :) Poniżej materiały referencyjne, na samym dole - moja wersja.

Źródło/Source: www.warhammerunderworlds.com

If every French soldier carries a marshal's baton in his knapsack, then every aspiring skaven carries a knife to stab his leader in the back. We got more than enough reasons to think it is no different in case of Krrk: "The Almost Trusted" nickname, the suggestion about external sources of his loyalty on the card "Bodyguard for a Price" or his description:

Krrk is Spiteclaw's second in command - at least until his master meets with some kind of unfortunate accident. His sadistic cruelty is impressive even for a skaven, as any of Spiteclaw's lowly pack rats can attest.

I thought that a inconspicuous little warpdagger ready to be used in the right time would be a good representation of Krrk's potentially treacherous nature. I hanged one on his left side. Reference material above, my version below.