czwartek, 23 lutego 2017

FKB XXX: Demon Slayer

Mimo permanentnego niedoczasu w ostatnich tygodniach, nie mógłbym opuścić Figurkowego Karnawału Blogowego. Tym bardziej, że lutowy temat stanowił świetną okazję, by pomalować model, który od dawna łypał na mnie z szuflady. Oto jeden z najbardziej epickich bohaterów Starego Świata - nieustraszony poszukiwacz zagłady w drodze do odkupienia swoich niewypowiedzianych win - Zabójca Demonów.

Despite a total lack of time I've been suffering lately, I just couldn't skip Mini Blog Carnival. This month's topic was a great opportunity to paint a model which has been looking at me reproachfully for quite long time. Here comes the one of the most epic heroes of the Old World - intrepid doom seeker on his way to redemption of a unspeakable guilt - a Demon Slayer.
czwartek, 9 lutego 2017

WoW: AG - Grumbaz Crowsblood

Ostatni bohater z przygodowej planszówki na bazie Warcrafta. Jeszcze tylko zdjęcie klasowe i wracam do prawdziwych ludków ;)

The last Warcraft: the Adventure Game adventurer. As soon as I post a group photo I'm finally getting back to painting the "real" minis :)


czwartek, 2 lutego 2017

WoW: AG - Burbonn Fang

Ostatnio z czasem na malowanie kruchutko, ale na szczęście zostały jeszcze do wrzucenia dwa biedaludki z World of Warcraft: Adventure Game. Dziś - krasnolud :)

Lately there's been too little time to paint something new, but fortunately I got two wimpy minis from World of Warcaft: Adventure Game to post. A dwarf today! :)