czwartek, 24 września 2020

Morgok's Krushas' Morgok

There have been da boyz, Thugg and 'Ardskull, so now's the time for Morgok himself :)

Byli już koledzy, Thugg i 'Ardskull, to teraz "tytułowy" Morgok we własnej osobie :)

Morgok, da Morgok's Krushas boss (diagonal)

Morgok, da Morgok's Krushas boss (side)

Morgok, da Morgok's Krushas boss (back)

czwartek, 17 września 2020

Morgok's Krushas' 'Ardskull

After finishing Thugg I got to 'Ardskull - the only Morgok's Krushas mini I wanted to convert. I didn't fancy the flail and I had a feeling that there's chance to make him more intimidating by replacing bird skull with a mammal one. In the end it looks like that:

Po Thuggu wziąłem się za 'Ardskulla - jedyny model z ekipy, który miałem potrzebę konwertować. Wizualnie nie bardzo odpowiadał mi cep. Widziałem też potencjał zwiększenia straszności w przerobieniu ptasiej czaszki na ssaczą. Wyszło to to tak:

'Ardskull of Morgok's Krushas with converted dragon skull club (front)

'Ardskull of Morgok's Krushas with converted dragon skull club (diagonal)

'Ardskull of Morgok's Krushas with converted dragon skull club (back)

'Ardskull of Morgok's Krushas details close-ups

czwartek, 10 września 2020

Morgok's Krushas' Thugg

Having painted Hrothgorn's Mantrappers, I started painting Morgok's Krushas. Thugg became an object of painting scheme test. I went a step further with experiments concerning shine, black and rust on armor (started with Grashrak's Despoilers' Draknar) and - according to example given by Ex Profundis Orruk Backbreaker - I tried not to paint green skin in cartoony way and builded the color from purple and blue shades. The effect looks like this:

Skończywszy malować Hrothgorn's Mantrappers, wziąłem się za Morgok's Krushas. Obiektem testów schematu kolorystycznego stał się Thugg. Poszedłem o krok dalej z podjętymi ostatnio przy okazji Draknara z Grashrak's Despoilers eksperymentami z połyskiem, czernią i rdzą na pancerzu i - wzorem Orruk Backbreakera z Ex Profundis - starałem się uciec od kreskówkowego klimatu orków, budując zieleń skóry na fioletowych i niebieskich cieniach. Efekt wygląda tak:

Thugg of Morgok's Krushas in shiny & rusty armor (front)

Thugg of Morgok's Krushas in rusty & shiny armor (side)

Thugg of Morgok's Krushas in rusty & shiny armor (back)

sobota, 5 września 2020

Hrothgorn's Mantrappers

Lured into endless purgatory of hunger and death which Beastgrave mountain is, Hrothgorn and his ragtag entourage are set about finding a way out and hunt abundant prey-beasts once again.Hrothgorn / Thrafnir / Gnoblars: Bushwakka, Quiv, Luggit&Thawk

czwartek, 3 września 2020

Hrothgorn Mantrapper

There have been a sabretusk and gnoblars, so now it's time for an ogre. Today solo and with Thrafnir, on Saturday with the whole warband.

Był sabretusk i gnoblary, jest i ogr! Dziś zdjęcia solo i z Thrafnirem, w sobotę grupowe.

Hrothgorn Mantrapper (side)

Hrothgorn Mantrapper (diagonal)

Hrothgorn Mantrapper (front)

Hrothgorn Mantrapper & Thrafnir