czwartek, 31 grudnia 2020

Morgwaeth's Blade-Coven's Kyrae

Snake-archer joins the club. There's just the boss to paint and a group picture to take before getting to the new season :)

 Jest i wężołuczniczka. Jeszcze tylko szefowa, wspólna fotka i można brać się za nowy sezon :D

Morgwaeth's Blade Coven's Kyrae (left side)

Morgwaeth's Blade Coven's Kyrae (right side)

Morgwaeth's Blade Coven's Kyrae, Khamyss, Lethyr & Kyrrsa

czwartek, 24 grudnia 2020

Merry Christmas! Kurnothi Wild Riders

Having wanted to paint something for the Holiday, I was thinking about Santa's elves and reindeers. Finally I've made something in-between: reindeer-elves centaurs ;) Can be used as Wild Riders (of which they've been made) or alternative Skaeth of Warhammer Underworlds. Merry Christmas!

Nie ogarnąłem w tym roku ŚWF, ale pomalować coś na Boże Narodzenie i tak chciałem. Myśli wybiegały mi ku reniferom i elfom Świętego Mikołaja i ostatecznie stanęło na czymś w pół drogi - reniferowo-elfich centaurach ;) Da się tego użyć jako Wild Riders (z nich powstały) albo alternatywnego Skaetha do Warhammer Underworlds. Wesołych Świąt!

Kurnothi Wild Riders

Kurnothi Wild Rider A (left-diagonal)

Kurnothi Wild Rider A (front)

Kurnothi Wild Rider A (right-diagonal)

Kurnothi Wild Rider B (left)

Kurnothi Wild Rider B (right)

I've painted to fit Orion and the Wild Hunt. It's fun and maybe someday will become something bigger.

Malowałem pod kolor Oriona i Wild Hunt. Miło to idzie i może będzie z tego kiedyś coś większego.

czwartek, 10 grudnia 2020

Morgwaeth's Blade-Coven's Kyrssa

Here comes the second of the Morgwaeth's Blade-Coven warriors! I am looking forward to painting naga-archer and the masked acrobat, but something about the sculpt of the boss' face seems off. We'll see if it's gonne come together after all.

Jest i druga duszyczka z Morgwaeth's Blade-Coven! Cieszę się na malowanie wężowatej łuczniczki i zamaskowanej akrobatki, ale coś mi nie pasuje w rzeźbie twarzy szefowej. Zobaczymy, czy uda się jakoś to wyprowadzić na prostą.

Morgwaeth's Blade-Coven's Kyrssa (front)

Morgwaeth's Blade-Coven's Kyrssa (right side)

Morgwaeth's Blade-Coven's Lethyr & Kyrssa