czwartek, 29 lipca 2021

Mordheim Countess Marianna Chevaux

There came up an opportunity to take something off my Mordheim pile of shame and I took it. Behold: countess, assassin, vampire and vampire slayer - Marianna Chevaux. When I was putting the finished model into a display case, it occurred to me that it contrasts nicely with the Elf Mage, so I took a photo of both of them as well :)

W związku z pepe'ową akcją "The chosen one II" nadarzyła się akcja, żeby zmniejszyć mordheimową kupkę wstydu. Oto i jest: hrabina, zabójczyni, wampirzyca i pogromczyni wampirów - Marianna Chevaux. Jak odkładem skończony model do witrynki, przyszło mi do głowy, że przyjemnie kontrastuje z Elfowym Magiem, to zrobiłem też fotkę obojgu :)czwartek, 22 lipca 2021

Starblood Stalkers' Huachi

I'm halfway through Starblood Stalkers: 3 minis done (Tok, Xepic and Huachi now) and 3 to go, but I got to take a break. I hope to have more time for painting in August, to finish them and to go forward with some Cursed City stuff.

Z pomalowanymi 3 ludkami - Tokiem, Xepikiem i Huachim - jestem na półmetku Starblood Stalkers (w każdym razie z ilościowej perspektywy). Warto byłoby ich skończyć, ale muszę zrobić sobie przerwę. Mam nadzieję, że w sierpniu będzie lepiej z czasem, uda się ich skończyć i ruszyć na nowo ludki z Cursed City. 

Starblood Stalkers - Huachi (diagonal left)

Starblood Stalkers - Huachi (diagonal right)

Starblood Stalkers skinks: Tok, Huachi & Xepic

czwartek, 15 lipca 2021

Starblood Stalkers' Xepic

With Xepic and Tok finished I will move on to "more serious" Starblood Stalkers characters: championy-looking Huachi, a chameleon, a priest and a saurus.

Xepic i Tok wyczerpują listę szeregowych skinków. Na później zostawiam sobie wyglądającego championowato Huachiego, kameleona, kapłana i saurusa.
czwartek, 8 lipca 2021

Starblood Stalkers' Tok

Due to lack of hobby time when the weather's fine, I needed something quick and easy to paint. I picked Starblood Stalkers (Lizardmen/Seraphon Warhammer Underworlds warband) and painted a skink named Tok.

Latem czasu na malowanie jakby mniej, więc potrzebowałem czegoś szybkiego, przyjemnego i niewymagającego konwertowania. Wybór padł na Starblood Stalkers (bandę lizardmanów/Seraphonów do WHU). Na pierwszy ogień poszedł skink o imieniu Tok.

Starblood Stalkers' Tok (left side)

Starblood Stalkers' Tok (right side)

Starblood Stalkers' Tok (front)

środa, 7 lipca 2021

FKB LXXXIII - The one to be chosen

Ludki do wyboru w ramach LXXXIII edycji FKB:

  1. Marianna Chevaux z Mordheim (do zmycia)
  2. Zoraida z Malifaux
  3. Luther do Mordheim
  4. Skink Huachi do Warhammer Underworlds
  5. Bretonnian Sorceress do WHFB

sobota, 3 lipca 2021

Cursed City Ulfenwatch

I've finished painting the Ulfenwatch (apart from the Captain). Below you'll find a group photo and a close-up picture presenting standard-bearer, champion and the furthest-going of minor conversions made. 

Z wyjątkiem kapitana, cały Ulfenwatch jest już pomalowany. Poniżej zdjęcie zbiorowe i zbliżenia na sztandarowego, championa i najdalej idącą spośród drobnych konwersji.

Cursed City Ulfenwatch

Cursed City Ulfenwatch (standard bearer, champion & spearman conversion close-ups)

Standard Bearer / Champion / Conversion

czwartek, 1 lipca 2021

Cursed City Ulfenwatch #8-10

Three swordsmen (including a champion) join Ulfenwatch spearmen. I've painted the champion a bit brighter to make him stand out from the crowd.

Domalowałem trzech żołnierzy formacji Ulfenwatch - w tym zamaskowanego czempiona. Żeby wyróżniał się na tle kolegów, dostał na ciuszki trochę więcej koloru :)

Cursed City Ulfenwatch Swordsmen

Cursed City Ulfenwatch Swordsman Champion (front)

Cursed City Ulfenwatch Swordsman Champion (back)