czwartek, 26 grudnia 2019

FKB LXIV: Świąteczna Wymiana Figurkowa

Świąteczna Wymiana Figurkowa to "Secret Santa" wśród figurkowych blogerów. Ja wylosowałem Luca Lagao z bloga Gorzej się nie da. Wspominał ostatnio (tu i tu), że pracuje nad swoim zakonem Space Marine'ów, więc postanowiłem pomalować mu do niego sztandarowego:Jak się okazało, mnie wylosował Elmin z Paint for the Paint God. Sprezentował mi rąbiącego drwa krasnoluda chaosu na choinkowej podstawce:Za prezent, trafiony pod względem ostatnich zainteresowań kolorystycznych, serdecznie dziękuję! Więcej zdjęć Space Marine'a można obejrzeć w ramach ŚWF-owego unboxingu na Gorzej się nie da :)

czwartek, 19 grudnia 2019

The Grymwatch's Duke Crackmarrow

The leader of the Grymwatch - a degenerate beast perceived by his henchmen as heroic Duke Crakmarrow. Hailing from a blasted and ruined kingdom far to the north he is questing to slay the monstrous entity believed to lurk at Beastgrave’s heart.

After Valreek and Gristlewel the time has come to paint the boss of the Grymwatch. Here's my version of Duke Crackmarrow.

The Grymwatch - Duke Crackmarrow (right side)

The Grymwatch - Duke Crackmarrow (diagonal)

The Grymwatch - Duke Crackmarrow (front)

Przywódca Ponurej Straży - zdegenerowana bestia postrzegana przez swoich popleczników jako heroiczny diuk Crackmarrow. Pochodzi ze zrujnowanego królestwa na dalekiej północy, na rzecz którego podjął się pokonania potwornej istoty mającej zamieszkiwać w sercu Beastgrave.

Po Valreek i Gristlewelu przyszła kolej i na szefa ekipy Grymwatch. Powyżej moja wersja diuka Crackmarrowa.

czwartek, 12 grudnia 2019

The Grymwatch's Valreek

Similarly as in Gristlewel's case I wanted to add Valreek some "courtliness". In effect she lost some of hunter/tracker "charm" of the original, but a part of the trophies and the weapon stayed the same.

Podobnie jak u Gristlewela, tak i w przypadku Valreek chciałem podkreślić "dworskość" modelu. Straciła co prawda na jej rzecz nieco węszącego "uroku" oryginału, ale część trofeów i broń pozostały te same.

The Grymwatch - Valreek (right side)

The Grymwatch - Valreek (front)

The Grymwatch - Valreek (left side)

czwartek, 5 grudnia 2019

The Grymwatch's Gristlewel, Greatsword

Gristlewel is a ghoul full of contradictions. Despite he is a Greatsword by name, the original mini attacks with a Great Club. And although I understand it in the context of Flesh-Eater Courts lore, I somehow felt sorry for him. I wanted his equipment to reflect the way Gristlewel sees himself slightly more. So, as “the duke’s devoted comrade and honorable champion” he got a sword and a helmet.

Gristlewel to ghoul pełen sprzeczności. Choć z imienia jest miecznikiem, figurka w oryginale wali pałą. I choć w kontekście opowieści o Kanibalistycznych Dworach rozumiem zamysł twórców, to jakoś było mi go żal. Chciałem, żeby uzbrojenie w nieco większym stopniu oddawało sposób, w jaki sam siebie widzi Gristlewel. Dostał więc miecz i hełm na miarę "oddanego towarzysza i obrońcy honoru Diuka".

The Grymwatch - Gristlewel (front)

The Grymwatch - Gristlewel (left side)

The Grymwatch - Gristlewel (right side)

A keen observer will recognize him as a model from a ghoul skin tutorial. It is also possible that knowledgeable readers have seen that oxidized bronze somewhere. If Borgnine’s undead came to your mind, you’re on a right track! I tested the Colleague’s patina/verdigris tutorial on the mini.

Wnikliwy obserwator rozpozna w nim modela pozującego w tutoriala o skórze ghouli. Bywali w świecie czytelnicy mogą natomiast kojarzyć skądś oksydowany brąz. Jeśli przyszli komuś do głowy nieumarli Pana Borgnine'a, to słusznie. Na Gristlewelu testowałem patynowy samouczek Szanownego Kolegi. Grynszpan, co nie?