czwartek, 26 września 2019

FKB LXI: Godsworn Hunt's Shond

The September theme in Polish Mini Blog Community is a "30-day Fantasy Challange". Other people ask some questions about their history with fantasy genre, but I'd rather paint. That's why I challenged myself to paint something in SENMM technique. Because I'm in the middle of painting my Godsworn Hunt warband, the "something" is Shond Head-Claimer (especially his sword and arm pad). It didn't take 30 days, but was challenging enough :D

Tematem LXI Figurkowego Karnawału Blogowego było 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne. Inni blogerzy co dzień coś piszą, ale ja wolałem podejść do tematu inaczej i sam sobie postawiłem  wyzwanie: pomalować coś w (fantastycznej) technice SENMM. A że akurat jestem w trakcie prac nad ekipą Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom, padło na Shonda Głów-żądnego, szczególnie zaś jego miecz i naramiennik. Nie zajęło mi to co prawda 30 dni, ale i tak rypania było co nie miara ;)
Many thanks to Maciek for teaching me about the light!
Maćkowi bardzo dziękuję za korepetycje ze światła!

czwartek, 19 września 2019

Godsworn Hunt's Ollo

After Jagartha I painted Ollo. At the beginning I wanted to paint him some bloody warpaint as well, but in the process I liked the idea of dusty barbarians and I've ended fancying monotonous and dim colors. We shall see how the situations develops.

Po Jagarcie pomalowałem Ollo. Początkowo też chciałem robić mu malunki z krwi, ale będąc w trakcie prac, polubiłem ideę przybrudzonych barbarzyńców i malowanie monotonnymi, przygaszonymi kolorami. Zobaczymy jeszcze, jak rozwinie się sytuacja.czwartek, 12 września 2019

Godsworn Hunt's Jagartha

I got myself to painting and converting the Godsworn Hunt. As in Ylthari's Guardians case, in order to learn what is the warband about I started with a mini I hadn't been planning to remodel. Jagartha looks just like that.

Zabrałem się za malowanie i konwertowanie Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom :D (zadziwiające, jak to anglosaskie nazewnictwo jest słownie ekonomiczne). Podobnie jak w przypadku Straży Ylthari, rozpoznawczo zacząłem od modelu, któremu upiekło się bez zmian w budowie. Jagartha wygląda tak.
sobota, 7 września 2019

Stormsire's Cursebreakers

"Storm" was a key-word I had in mind while painting my Cursebreakers. Picking a color for their clothes I wanted it to bring storm clouds to mind. Spirit flasks and weapons were to look like they contain a lightning ready to struck. 'Cause I do not like typical Stormcast gold I tried to add dark-blueish tints to their armors as well.

They were given a rather quick paint job for my standards, but all in all I am satisfied with OSL effects, transitions of colors on robes and the warband in general. Below you'll find a group photo and some close-ups.


"Burza" to słowo-klucz, które towarzyszyło mi podczas malowania Zaklinaczy. Wybierając kolor szat, chciałem, żeby przywodziły na myśl burzowe chmury. Fiolki Dusz i bronie miały wyglądać jakby zawierały pioruny gotowe, by uderzyć. Jako że nie przepadam za typowym stormcastowym złotem, starałem się zagranatowić także pancerze.

Jak na moje standardy uporałem się z malowainem dość szybko, ale jestem zadowolony z efektów OSL, przejść kolorów na płaszczach i z bandy ogółem. Powyżej zdjęcie grupowe, a poniżej parę zbliżeń.

czwartek, 5 września 2019

Stormsire's Cursebreakers' Ammis

Here's the last mini for my Stormsire's Cursebreakers: Ammis Dawnguard. Instead of the original model I used a Knight Incantor - I just found Ammis and Rastus to similar to easily tell one from another. In order to make her look less "bossy" and to give no doubts about Averon's superior position in the warband, I downgraded her staff a little bit.

Oto ostatnia figurka do ekipy Zaklinaczy Stormsire'a: Ammis Strzegąca Świtu. W miejsce oryginalnego modelu użyłem Knight Incantora - Ammis i Rastus wydawali mi się zbyt podobni, by łatwo ich odróżniać. Żeby wyglądała trochę mniej "szefowo" i by nie było wątpliwości co do wyższej pozycji Averona, dałem jej trochę mniej spektakularny kostur.