poniedziałek, 31 grudnia 2018

The Briar Queen (FKB LII)

The Xmas in Poland wasn't white at all, but she is: The Briar Queen (of Shadespire's Thorns of the Briar Queen).

Na ŚWF zapomniałem się koniec końców zapisać (gratuluję wszystkim uczestnikom!), więc w ramach zastępczego tematu LII FKB (Święta w Warsztacie) pomyślałem, że skoro Święta nie były białe, to przynajmniej ona będzie: Królowa Cierni (The Briar Queen).

czwartek, 13 grudnia 2018

Thorns of the Briar Queen: Chainrasps

After the Ever-Hanged pave the way for ghastly color scheme, I painted the rest of Thorns of the Briar Queen warband Chainrasps in bulk :) I took the opportunity to experiment with Shyish-alike background. Pics are much darker than usually, but they got a vibe I like.

Po tym, jak the Ever-Hanged przetarł szlaki dusznego schematu kolorystycznego, hurtem pomalowałem pozostałe Chainraspy z ekipy Królowej Cierni :) Poeksperymentowałem przy okazji z tłem w kolorach kojarzących się Shyish. Zdjęcia wyszły znacznie ciemniej niż zwykle, ale chyba klimatycznie na plus.czwartek, 6 grudnia 2018

Thorns of the Briar Queen: Ever-Hanged

Just started painting ghosts of Nightvault: "Thorns of the Briar Queen". The Ever-Hanged is the first Chainrasp finished.

Zacząłem malować nightvaultowe duchy: "Zadziory Królowej Cierni". Na pierwszy ogień i wprawkę do Chainraspów poszedł the Ever-Hanged.Edit: I added a photo with darker background after taking Chainrasps pictures / Dodałem zdjęcie z ciemnym tłem zrobione przy okazji sesji Chainraspów.


sobota, 1 grudnia 2018

AoS28 Steelheart's Champions

Bestowed with a quest to find materials to forge a new kind of weapons, Severin Steelheart wandered through the realm of Shyish. Seeing their god in him, two worshippers of Sigmar, shieldmaiden Angharad and Obryn the Smith, joined him offering their assistance. Having heard of its treasures, the three headed to Shadespire. After miraculously reaching it, they found means to make a lighting sword. However, they are unable to leave the City. Trapped by its curse they are looped in endless fights, death and resurrections, losing their memories and their selves. Severin, Angharad and Obryn wander Shadespire not remembering their initial purpose anymore.

Obdarzony zadaniem znalezienia materiałów do wykucia nowego rodzaju broni, Severin Steelheart przemierzał krainę Shyish. Na swej drodze spotkał dwoje wyznawców Sigmara: wojowniczą Angharad oraz Obryna Kowala, którzy - widząc w nim manifestację swego boga - dołączyli do niego oferując swą pomoc. Usłyszawszy o bogactwach Shadespire (Czarnowieży!;), trójka ruszyła w kierunku osławionego miasta. Gdy cudem do niego dotarli, znaleźli sposób, by zakląć w mieczu moc pioruna. Nie udaje im się jednak wydostać z Odzwierciedlonego Miasta. Jego klątwa uwięziła ich w niekończącej się pętli walki, śmierci i zmartwychwstania. Severin, Angharad i Obryn stopniowo tracą wspomnienia, zapominając kim są. Błąkają się po ulicach Shadespire, nie pamiętając już swego celu.


Planning the color scheme of the warband I had in mind one of Dark Souls III locations concept arts: High Wall of Lothric. The city pictured below reminded my of Shadespire. The contrast between the bright sky and dark corners was tempting as well. I wanted to transfer the feeling with luminous sword and uniformly dark characters.

Planując kolorystykę ekipy, w głowie miałem jeden z concept artów lokacji High Wall of Lothric z gry Dark Souls III. Widoczne na poniższym obrazku miasto kojarzyło mi się z Shadespire. Kuszący był też kontrast rozświetlonego nieba i mrocznych zakamarków. Chciałem oddać to wrażenie, zestawiając blask miecza Severina i jednolite kolorystycznie, ciemne postaci.

Source/Źródło: Dark Souls III Design Works

Below you'll find pictures of details and links to more photos of each character. As a bonus, a riddle for Underworlds fans: What key does Angharad have? :D

Poniżej zdjęcia detali i linki do postów poświęconych każdemu z bohaterów. W gratisie zagadka dla Underworldowców: Jaki klucz ma Angharad? :D
Obryn the Bold (Obryn the Smith)

Once again I'd like to thank Ana of Gardens of Hecate for all the help and advice given during the mentoring program Steelheart's Champions were my project for. I recommend AoS28 mentoring for everyone wanting to improve their grimdark painting and converting skills.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Anie z Gardens of Hecate za pomoc i rady przekazane w trakcie programu mentoringowego, w ramach którego pracowałem nad projektem Straży Steelhearta. Polecam mentoring AoS28 każdemu, kto chce się podszkolić w grimdarkowym modelarstwie.

czwartek, 29 listopada 2018

AoS28 Severin Steelheart (FKB LI)

Quite predictably, having started with Steelheart's Champions, at some point I had to post about Severin himself. It's the day. See pictures below - also one comparing mine and the "original".

Jak można było się spodziewać, skoro na warsztat trafiła Straż Steelhearta, pojawić musiał się i jej lider. Jaki jest mój Severin, zobaczyć można na poniższych zdjęciach - również w zestawieniu z "oryginałem".


Source/Źródłowarhammerunderworlds.com

Having his helmet put on the head, I gave him a shield not to let him be bare-handed. I damaged it a little bit as seen as Stormcast Eternals Battletome cover. Like in Angharad's and Obryn's cases, there is a lot of gloom and rust. I painted the corrosion according to Gardens of Hecate corroded plate tutorial. However, I have substituted recommended weathering effects with ones I got home: Light Rust Wash and Medium Rust pigment by Mig.

Jako że hełm trafił spod pachy na głowę Severina, w rękę dałem mu tarczę. Pokancerowałem ją trochę na wzór okładki do Battletome'u Stormcast Eternals. Tak jak na Angharad i Obrynie, dużo tu mroku i rdzy. Tę na wszystkich modelach malowałem zgodnie z samouczkiem Gardens of Hecate na temat skorodowanego pancerza. Proponowaną tam chemię zastąpiłem jednak tym, co miałem - washem Light Rust i pigmentem Medium Rust od Miga.

As you can see above, the sword is a focal point here. (Giving me opportunity to take part in a Hive Fleet Shoggoth's painting event (FKB) with "the sword" as a main motif.) To some point, the source of inspiration for its color was Nameless King of Dark Souls 3. As in his case, the weapon was to contrast with background and become a narrative axis for my story of Steelheart's Champions. More about it on Saturday - along with a group photo and a summary.

Jak widać na załączonych obrazkach, centralnym punktem figurki jest miecz. (Stąd też podpięcie Severina do FKB - Hive Fleet Shoggoth zaproponował, by właśnie miecze były w tym miesiącu motywem przewodnim zabawy.) Kolorystycznym źródłem inspiracji był w pewnej mierze Bezimienny Król z Dark Souls 3. W zamyśle broń miała się wyraźnie odcinać od "tła" i stać się fabularną osią dla mojej Straży Steelhearta. Więcej na ten temat w sobotę - przy okazji wspólnego dla całej grupy posta.

czwartek, 22 listopada 2018

AoS28 Obryn the Bold

Among my Steelheart's Champions Obryn is the furthest away from the original model. The stance and the base are only things left from the "real" one.

Ze całej mojej Straży Steelhearta Obryn najdalej odbiegł od oryginału. Z "prawdziwej" figurki zachowałem tylko jej pozycję i podstawkę ;)


Source / Źródło: warhammerunderworlds.com

According to fluff Angharad used to be a blacksmith, but it was Obryn who fit the job better for me. Thinking about his design I had Dark Souls giants - especially the one from Anor Londo forging lighting weaponsin the back of my mind.

Według fluffu kowalem była kiedyś Angharad, ale to Obryn pasował mi do tej fuchy bardziej. Myśląc o jego projekcie gdzieś z tyłu głowy miałem olbrzymy z Dark Souls, a zwłaszcza tego z Anor Londo - specjalistę od "błyskawicznych" broni.

From the trio Obryn was the one I had the most sculpting fun with - especially when it came to his chainmail made according to tutorial from Gardens of Hecate. Basing on my experience from starting over the armor three times I confirm what Ana wrote - the mix of Green Stuff and Milliput works the best for this.

Z całego trio miałem przy Obrynie najwięcej zabawy z Green Stuffem i Milliputem - szczególnie przy okazji jego kolczugi, rzeźbionej zgodnie z tutorialem z Gardens of Hecate. Na podstawie doświadczeń z trzech podejść do jego pancerza potwierdzam, co napisała Ana: w tym zastosowaniu nie ma jak połączenie żółtej i zielonej masy.


czwartek, 15 listopada 2018

AoS28 Angharad Brightshield

I am not a fan of default Stormcast gold. In Underworlds I appreciate defensive style Steelheart's Champions seem to be the best at, but because of esthetic reasons I was not really willing to play them. However, an opportunity (and motivation) to paint them emerged. There was a mentoring program starting on AoS28 FB Group and I was lucky enough to be able to join and get Ana of marvelous Gardens of Hecate to be my mentor. Thanks to her advice I learned to organize the design process (see sketches below); file down everything redundant and differentiate between stuff to deal with GS and Milliput with. Despite the fact the skills and experience acquired in the program are more important to me than the minis made during it, I like them a lot too. Here's one third of my project from AoS28 mentoring program: Angharad Brightshield.


Nie przepadam za domyślnym złotem Stormcastów. Choć więc w Underworldsach doceniam defensywny styl gry, w którym prym zdaje się wieść drużyna Steelhearta, do jej malowania podchodziłem jak pies do jeża. Żeby wreszcie się za nich wziąć, potrzebny był mi pretekst. Takowy znalazł się, kiedy na facebookowej grupie AoS28 pojawiła się możliwość wzięcia udziału w programie mentoringowym. Zapisałem się i miałem dość szczęścia, żeby jako mentora dostać Anę z ubóstwianych przeze mnie Gardens of Hecate. Dzięki jej radom nauczyłem się lepiej organizować proces projektowania konwersji (patrz szkice koncepcyjne poniżej); bez obaw piłować wszystko, czego mi na figurce za dużo i różnicować dziury zalepiane Milliputem i Green Stuffem. Choć efekt uznaję za drugorzędny względem tego, czego się w międzyczasie nauczyłem, z niego też jestem bardzo zadowolony. Oto 1/3 mojego projektu w ramach programu mentoringowego AoS28: Angharad Brightshield.


The "official" model for comparison purposes shown below.
Poniżej - dla porównania - model w "oficjalnym" malowaniu.

Source / Źródło: warhammerunderworlds.com


More photos of my Angharad...
A tu już wszechstronne zdjęcia mojej Angharad...

...and sketches made during the design process:
... i dokumentacja procesu projektowego:


czwartek, 8 listopada 2018

Vampire Counts Mollog's Mob

I just could't wait to get my hands on Mollog's Mob - Underworlds warband consisting of: a troll, a spidery shroom, a bat-squig and a rock, so I made my own Vampire Counts version of it.

Nie mogąc doczekać się na Mollog's Mob - underworldsową ekipą złożoną z: trolla, pajęczakowetego grzyba, bat-squiga i kamienia, zrobiłem swoją wersję w klimacie Vampire Counts :)


Original for comparison / Oryginał dla celów porównawczych
Source / Źródło: Warhammer Community
środa, 31 października 2018

Happy Halloween: Crypt Horror (FKB L)

I've killed two birds with one stone painting a mini fitting both Halloween and this months Mini Blog Carnival topic (Monster!). The mini is a Crypt Horror, cut and painted to fit my old but gold ghouls.

Udało się zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem - wpis na Halloween i Figurkowy Karnawał Blogowy (Monster!) :D Wszystko to za sprawą Crypt Horrora, przyciętego i pomalowanego tak, żeby pasował do moich starych dobrych ghouli.