czwartek, 26 grudnia 2019

FKB LXIV: Świąteczna Wymiana Figurkowa

Świąteczna Wymiana Figurkowa to "Secret Santa" wśród figurkowych blogerów. Ja wylosowałem Luca Lagao z bloga Gorzej się nie da. Wspominał ostatnio (tu i tu), że pracuje nad swoim zakonem Space Marine'ów, więc postanowiłem pomalować mu do niego sztandarowego:Jak się okazało, mnie wylosował Elmin z Paint for the Paint God. Sprezentował mi rąbiącego drwa krasnoluda chaosu na choinkowej podstawce:Za prezent, trafiony pod względem ostatnich zainteresowań kolorystycznych, serdecznie dziękuję! Więcej zdjęć Space Marine'a można obejrzeć w ramach ŚWF-owego unboxingu na Gorzej się nie da :)

czwartek, 19 grudnia 2019

The Grymwatch's Duke Crackmarrow

The leader of the Grymwatch - a degenerate beast perceived by his henchmen as heroic Duke Crakmarrow. Hailing from a blasted and ruined kingdom far to the north he is questing to slay the monstrous entity believed to lurk at Beastgrave’s heart.

After Valreek and Gristlewel the time has come to paint the boss of the Grymwatch. Here's my version of Duke Crackmarrow.

The Grymwatch - Duke Crackmarrow (right side)

The Grymwatch - Duke Crackmarrow (diagonal)

The Grymwatch - Duke Crackmarrow (front)

Przywódca Ponurej Straży - zdegenerowana bestia postrzegana przez swoich popleczników jako heroiczny diuk Crackmarrow. Pochodzi ze zrujnowanego królestwa na dalekiej północy, na rzecz którego podjął się pokonania potwornej istoty mającej zamieszkiwać w sercu Beastgrave.

Po Valreek i Gristlewelu przyszła kolej i na szefa ekipy Grymwatch. Powyżej moja wersja diuka Crackmarrowa.

czwartek, 12 grudnia 2019

The Grymwatch's Valreek

Similarly as in Gristlewel's case I wanted to add Valreek some "courtliness". In effect she lost some of hunter/tracker "charm" of the original, but a part of the trophies and the weapon stayed the same.

Podobnie jak u Gristlewela, tak i w przypadku Valreek chciałem podkreślić "dworskość" modelu. Straciła co prawda na jej rzecz nieco węszącego "uroku" oryginału, ale część trofeów i broń pozostały te same.

The Grymwatch - Valreek (right side)

The Grymwatch - Valreek (front)

The Grymwatch - Valreek (left side)

czwartek, 5 grudnia 2019

The Grymwatch's Gristlewel, Greatsword

Gristlewel is a ghoul full of contradictions. Despite he is a Greatsword by name, the original mini attacks with a Great Club. And although I understand it in the context of Flesh-Eater Courts lore, I somehow felt sorry for him. I wanted his equipment to reflect the way Gristlewel sees himself slightly more. So, as “the duke’s devoted comrade and honorable champion” he got a sword and a helmet.

Gristlewel to ghoul pełen sprzeczności. Choć z imienia jest miecznikiem, figurka w oryginale wali pałą. I choć w kontekście opowieści o Kanibalistycznych Dworach rozumiem zamysł twórców, to jakoś było mi go żal. Chciałem, żeby uzbrojenie w nieco większym stopniu oddawało sposób, w jaki sam siebie widzi Gristlewel. Dostał więc miecz i hełm na miarę "oddanego towarzysza i obrońcy honoru Diuka".

The Grymwatch - Gristlewel (front)

The Grymwatch - Gristlewel (left side)

The Grymwatch - Gristlewel (right side)

A keen observer will recognize him as a model from a ghoul skin tutorial. It is also possible that knowledgeable readers have seen that oxidized bronze somewhere. If Borgnine’s undead came to your mind, you’re on a right track! I tested the Colleague’s patina/verdigris tutorial on the mini.

Wnikliwy obserwator rozpozna w nim modela pozującego w tutoriala o skórze ghouli. Bywali w świecie czytelnicy mogą natomiast kojarzyć skądś oksydowany brąz. Jeśli przyszli komuś do głowy nieumarli Pana Borgnine'a, to słusznie. Na Gristlewelu testowałem patynowy samouczek Szanownego Kolegi. Grynszpan, co nie?

sobota, 30 listopada 2019

FKB LXIII: Ghoul Skin Painting Tutorial

Grish of Fat Lazy Painter blog proposed that November's topic of Polish mini blogosphere would be "I'd make it differently now". Maybe because I've been painting a group of ghouls for the third time in my blog history and for the third time I had no idea what colors I had used, I decided to make it differently now and describe the process step-by-step. Photos and short descriptions below.

Grish z bloga Fat Lazy Painter zaproponował, żeby tematem figurowej blogosfery na listopad było "Teraz zrobiłbym to inaczej". Może dlatego, że po raz trzeci w swojej historii maluję grupę ghouli i po raz trzeci okazało się, że nie pamiętam, jakich kolorów zwykłem używać, postanowiłem tym razem zrobić coś inaczej i spisać sobie kolejne kroki. Zapis poniżej. Żeby było "czyściej" przeszedłem w nim na angielski, bo i tak ćwierć tekstu to nazwy farbek, a kolejne 25 proc. słowa takie jak drybrush, highlight i shade.

Ghoul Skin Step-by-Step Painting Tutorial


1. Ulthuan Grey drybrush all over the skin (on a black base coat).2. Ulthan Grey drybrush in exposed areas.3. Diluted 1:1 mix of Skavenblight Dinge and Fenrisian Grey all over.4. Shade w/ the mix with some Skavenblight Dinge added.
5. Highlight w/ the mix with some Ulthuan Grey added.6. If there were hair on the mini it would be painted with Skavenblight Dinge.


For all the interested with my ghoul painting: a reminder of my previous post about it - ghouls of yesterday and the day before. You can also see there how my photo taking has changed since.

Dla zainteresowanych - ostatni post zahaczający o tę tematykę, na którym - jako efekt uboczny można zobaczyć także, jak inaczej robię dziś zdjęcia: o malowaniu ghouli wczoraj i przedwczoraj.

czwartek, 28 listopada 2019

The Grymwatch's Night's Herald

The last henchman and first serious conversion in my Grymwatch: Night's Herald.

Ostatni zwyklasek i pierwsza istotna konwersja z mojego Grymwatcha: Zwiastun Nocy.czwartek, 21 listopada 2019

The Grymwatch's Master Talon

Master Talon is the first of model in my Grymwatch which was modified in any way. In this particular case I limited the changes to adding some bloody meat between Talons mouth and an armhe is holding. Real convertions to come in following posts.

Master Talon inauguruje publikację postów dotyczących figurek Grymwatch, w których coś tam pozmieniałem. Tu skromnie - dorobiłem flaczek między ustami a ręką. W kolejnych postach poważniejsze przeróbki.

The Grymwatch's Master Talon (front/tilted head)

The Grymwatch's Master Talon (diagonal)

The Grymwatch's Master Talon (side)

czwartek, 14 listopada 2019

The Grymwatch's Duke's Harriers

Having ended with the Royal Butcher, I started converting one resurrectable Grymwatch character and all the named ones. I've simultaneously painted those members of the warband who needed only little upgrading or were good as they had been - like Duke's Harriers for example.

Ukończywszy prace nad królewskim rzeźnikiem, wziąłem się za konwertowanie jednego wskrzeszalnego i wszystkich imiennych członków Ponurej Straży. Równolegle malowałem jednak te figurki, których ulepszenia były minimalne albo w których nie było nic do zmiany. Całkiem bez konwersji obyły się na przykład "sokoły" Diuka.
czwartek, 7 listopada 2019

The Grymwatch's Royal Butcher

As usually, having started painting a new warband (the Grymwatch this time) I tried colors on models I am not going to convert. Royal Butcher was painted as the first one.

Standardowo już, zaczynając nową bandę - tym razem the Grymwatch, wypróbowałem planowane kolory na modelach, których nie będę konwertował. Na pierwszy ogień poszedł Royal Butcher. Podobają mi się te ghoule :)
czwartek, 31 października 2019

Happy Halloween! Theddra Skull-scryer

Guided by searing visions of conquest and glory, Theddra Skull-scryer, war shaman of the Tribe of the Black Fang, navigates the twisting depths of Shadespire seeking worthy sacrifices to pledge to the Dark Gods. Bedecked with trophies and oath-stones, she fears nothing, for she has stared into the dark heart of Chaos itself.
czwartek, 24 października 2019

FKB LXIIb: Godsworn Hunt's Grawl II

Last time I mentioned that there's gonna be Grawl in new version. Here it is. As addition I post photos of both Grawls and consider the October's theme for Polish mini blogs - "More than one animal" - completed.

Wspominałem ostatnio, że z okazji Karnawału będzie Grawl w nowej wersji. I jest. Dorzucam zdjęcia we dwóch i temat FKB, "Więcej niż jedno zwierzę", uznaję za zrealizowany.

czwartek, 17 października 2019

FKB LXIIa: Godsworn Hunt's Grawl

Thank to Micz of Paint and Kill blog "More than one animal" is October's theme for Polish Mini Blogs. I found it convenient, because I was to convert Grawl, the original Godsworn Hunt's dog, anyway. The difference is I painted the original mini ("one animal") as well and there's gonna be a second part next week (making it "more than").

Za sprawą Micza z bloga Paint and Kill tematem 62 Figurkowego Karnawału Blogowego jest "Więcej niż jedno zwierzę". O tyle mi to pasowało, że oryginalny Grawl - piesek Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom niezbyt mi się podobał, więc i tak zamierzałem skonwertować coś w jego miejsce. A tak pomalowałem też jego i w efekcie powstanie dwuczęściowy cykl. Dziś na razie jedno zwierzę, a drugie - czyli "więcej niż" - za tydzień.czwartek, 10 października 2019

Godsworn Hunt's Theddra

I liked the original Theddra mini the least from whole Godsworn Hunt warband, so I changed it the most. In the end she looks like this:

Oryginalna figurka Theddry podobała mi się najmniej z całej ekipy, więc najbardziej ją przerobiłem. Koniec końców wygląda tak:czwartek, 3 października 2019

Godsworn Hunt's Grundann

We've lately joked with commenters (cheers, Pepe!; cheers, QC!) about "darkness" of my photos. I felt like doing something about it and - as Maciek (connorseanery) advised (thanks!) - I tried to play with .raws. Despite non-white background I managed to get the photo closer to the reality (there is still some room for progress though). Grundann Blood-Eye is - after Shond - my next attempt to paint interesting non-metallic metal.

Dowcipkowaliśmy ostatnio z kolegami w komentarzach o tym, że mam kłopot z "mrocznością" moich zdjęć (pozdro, Pepe!; pozdro, QC!). Czując się z lekka wywołany do tablicy, za radą Maćka (dzięki, connorseanery!) pokręciłem trochę z .rawami i mimo nie-białego tła udało mi się zbliżyć nieco z fotką do tego, jak figurka wygląda naprawdę (choć jest jeszcze pole do poprawy). Grundann Krawooki rozwija zapoczątkowane Shondem dążenie do zmalowania ciekawego niemetalicznego metalu :)czwartek, 26 września 2019

FKB LXI: Godsworn Hunt's Shond

The September theme in Polish Mini Blog Community is a "30-day Fantasy Challange". Other people ask some questions about their history with fantasy genre, but I'd rather paint. That's why I challenged myself to paint something in SENMM technique. Because I'm in the middle of painting my Godsworn Hunt warband, the "something" is Shond Head-Claimer (especially his sword and arm pad). It didn't take 30 days, but was challenging enough :D

Tematem LXI Figurkowego Karnawału Blogowego było 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne. Inni blogerzy co dzień coś piszą, ale ja wolałem podejść do tematu inaczej i sam sobie postawiłem  wyzwanie: pomalować coś w (fantastycznej) technice SENMM. A że akurat jestem w trakcie prac nad ekipą Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom, padło na Shonda Głów-żądnego, szczególnie zaś jego miecz i naramiennik. Nie zajęło mi to co prawda 30 dni, ale i tak rypania było co nie miara ;)
Many thanks to Maciek for teaching me about the light!
Maćkowi bardzo dziękuję za korepetycje ze światła!

czwartek, 19 września 2019

Godsworn Hunt's Ollo

After Jagartha I painted Ollo. At the beginning I wanted to paint him some bloody warpaint as well, but in the process I liked the idea of dusty barbarians and I've ended fancying monotonous and dim colors. We shall see how the situations develops.

Po Jagarcie pomalowałem Ollo. Początkowo też chciałem robić mu malunki z krwi, ale będąc w trakcie prac, polubiłem ideę przybrudzonych barbarzyńców i malowanie monotonnymi, przygaszonymi kolorami. Zobaczymy jeszcze, jak rozwinie się sytuacja.czwartek, 12 września 2019

Godsworn Hunt's Jagartha

I got myself to painting and converting the Godsworn Hunt. As in Ylthari's Guardians case, in order to learn what is the warband about I started with a mini I hadn't been planning to remodel. Jagartha looks just like that.

Zabrałem się za malowanie i konwertowanie Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom :D (zadziwiające, jak to anglosaskie nazewnictwo jest słownie ekonomiczne). Podobnie jak w przypadku Straży Ylthari, rozpoznawczo zacząłem od modelu, któremu upiekło się bez zmian w budowie. Jagartha wygląda tak.