czwartek, 18 lipca 2019

czwartek, 4 lipca 2019

Thundrik's Profiteers' Garodd Alensen

After quite heavily converted Ylthari's Guardians I wanted to paint something quick and needing no additional preparations. Because I got an idea how to convert part of warbands I haven't painted yet  (Garrek's, Farstriders, Averon's and Zarbag's), I've chosen the one I like the way it is: Thundrik's Profiteers. Garrod Alensen was the first to paint.

Po dość mocno konwertowanych Strażnikach Ylthari chciałem pomalować coś na szybko, bez długotrwałych przygotowań. Na część niepomalowanych jeszcze band (Garreków, Farstriderów, Averonów i Zarbagów) mam pomysły przeróbek. Same z siebie bardzo podobały mi się natomiast figurki ekipy Thundrika, więc to one trafiły na warsztat. Jako pierwszy - Garodd Alensen.
czwartek, 27 czerwca 2019

FKB LVIII - Ghouls & Crypt Horror

Being a skirmish games fan I have rarely thought about whole units and armies and rarely painted them. However, as time passed - mainly thanks to my Mordheim undead warband - I happened to have almost enough ghouls to make a complete rectangular warhammer unit. Partially because of june's FKB topic given by Zielony Skaven - a horde - and partially as a break from other projects I managed to finish a ghoul unit lead by a crypt horror.

Jako fanowi skirmishy, niezbyt często zdarzało mi się grać całymi oddziałami. Rzadko też brałem się za ich malowanie. Z czasem, głównie za sprawą ekipy undeadów do Mordheim, uzbierało mi się na tyle dużo ghouli, że do złożenia warhammerowego "klocka" niewiele brakowało. Trochę w ramach przerw między innymi projektami, a trochę z okazji Figurkowego Karnawału Blogowego pt. "Horda" (by Zielony Skaven) udało się wszystko dopiąć.
czwartek, 20 czerwca 2019

Ylthari's Guardians

A finishing touch for my Ylthari's Guardians was to find a place to put bits previously removed in conversion process - Skhathael's spite and Gallanghann's amphora. In the end I am satisfied with the result, despite the fact that for the latter it is not easily visible from the front. That's why there's a photo of Gallanghann's rear side on the bottom. It took more time than I thought it would, but it was a very fun project. 

Na ostatnią prostą prac na Strażą Ylthari zostawiłem sobie trudne w mojej ocenie decyzje projektowe: gdzie po konwersjach Skhathaela i Gallanghanna umieścić duszka i amforę. Koniec końców jestem usatysfakcjonowany z decyzji, choć w przypadku drugiego z panów od frontu jego atrybut jest raczej mało dostrzegalny - stąd na dole dodatkowe zdjęcie dżentelmena od tylnej furtki. Choć całość zajęła mi więcej czasu niż bym się spodziewał, bardzo przyjemna była to robota.


czwartek, 6 czerwca 2019

Ylthari's Guardians - Gallanghann

The mightiest of Shadespire tanks, Gallanghann of the Glade, joins Ylthari's Guardians.

Do Strażników Ylthari dołącza najtęższy tank Shadespire: Gallanghann z Łąk.
Edit: Before adding the amphora / Przed dodaniem amfory: 


Edit: After adding the amphora / Po dodaniu amfory:


piątek, 24 maja 2019

czwartek, 16 maja 2019

Deathwatch Space Marines #2

History repeated itself and I've happened to paint some Deathwatch Space Marines once again.

Historia lubi się powtarzać - i znów jestem kilku deathwatchowców do przodu.


czwartek, 9 maja 2019

Ylthari's Guardians - Ahnslaine

Planning to transfer dryads' color scheme to new Sylvaneth, I tried ghastly and dark paints on Ahnslaine, Revenant Archer - the only Ylthari's Guardians mini I haven't converted. It was fun and I am looking forward to painting the others.  

Planując transfer schematu kolorystycznego z driad na nowoedycyjnych Sylvaneth, pilotażowo pomalowałem na ciemno-duszno Ahnslaine, Upiorną Łuczniczkę - jedyny z modeli Straży Ylthari, którego nie skonwertowałem. Bawiłem się przy tym doskonale i już cieszę się na malowanie pozostałych :)
czwartek, 2 maja 2019

Ylthari's Guardians WIP

Odkąd GW pokazało obrazek bandy Sylvaneth do Underworldsów, czekałem bardzo. Mina mi trochę zrzedła, kiedy zobaczyłem figurki. Trzy z czterech ludków postanowiłem podrasować - poniżej moje przeróbki. Teraz to już mogę malować :)


A tu oryginały:

Źródło/Source: Warhammer Community

czwartek, 25 kwietnia 2019

czwartek, 18 kwietnia 2019

Ghoul #7 (FKB LVI)

Początkowo planowałem na tegomiesięczny karnawał inny temat, ale sam prowodyr, QC, zainspirował mnie do zmiany jednym ze swoich komentarzy. Przywołanie w nim zespołu Just 5, uświadomiło mi, jak pięknie można połączyć wątek Danse Macabre, Orszaku Drapieżców (Flesh-Eater Courts) i najsłynniejszego polskiego boysbandu. Oba największe przeboje chłopców nad wyraz trafnie wpisują się we współczesną historię Ghouli: czy to poruszając temat zbiorowej halucynacji, jakiej doświadczają członkowie Orszaków Drapieżców ("Kolorowe sny"); czy to nieuniknionego przy trybie życia i diecie dworzan bezczeszczenia cmentarzy ("Gdzie nie ma róż"). Żeby było weselej, do debiutującego dziś frontmana dobrałem 4 modele, których podobne postawy mogłoby sugerować taniec synchroniczny. Na poniższym zdjęciu ustawieni chronologicznie w kolejności malowania - można więc prześledzić, jak mi się zmieniło malarskie podejście do gula przez ostatnie 4 lata.


czwartek, 28 marca 2019

Ghoul #4

In between ongoing projects I got back to old ghouls painted 4 years ago for Undead warband for Mordheim. On the one hand I wanted the new ones (there going to be a few of them) to fit, on the other one I didn't want to paint them like I would in the past. I think the effect let me score both "objectives".

W przerwie między bieżącymi projektami wróciłem do starych ghouli malowanych 4 lata temu na potrzeby undeadowej bandy do Mordheim. Z jednej strony celowałem w to, żeby ci nowi (będzie paru, ale skończyłem na razie jednego) pasowali do oddziału, a z drugiej strony nie chciałem się malarsko uwsteczniać. Myślę, że efekt jakoś godzi te dwa zamierzenia.