czwartek, 19 września 2019

Godsworn Hunt's Ollo

After Jagartha I painted Ollo. At the beginning I wanted to paint him some bloody warpaint as well, but in the process I liked the idea of dusty barbarians and I've ended fancying monotonous and dim colors. We shall see how the situations develops.

Po Jagarcie pomalowałem Ollo. Początkowo też chciałem robić mu malunki z krwi, ale będąc w trakcie prac, polubiłem ideę przybrudzonych barbarzyńców i malowanie monotonnymi, przygaszonymi kolorami. Zobaczymy jeszcze, jak rozwinie się sytuacja.czwartek, 12 września 2019

Godsworn Hunt's Jagartha

I got myself to painting and converting the Godsworn Hunt. As in Ylthari's Guardians case, in order to learn what is the warband about I started with a mini I hadn't been planning to remodel. Jagartha looks just like that.

Zabrałem się za malowanie i konwertowanie Łowców Zaprzysiężonych Mrocznym Potęgom :D (zadziwiające, jak to anglosaskie nazewnictwo jest słownie ekonomiczne). Podobnie jak w przypadku Straży Ylthari, rozpoznawczo zacząłem od modelu, któremu upiekło się bez zmian w budowie. Jagartha wygląda tak.
sobota, 7 września 2019

Stormsire's Cursebreakers

"Storm" was a key-word I had in mind while painting my Cursebreakers. Picking a color for their clothes I wanted it to bring storm clouds to mind. Spirit flasks and weapons were to look like they contain a lightning ready to struck. 'Cause I do not like typical Stormcast gold I tried to add dark-blueish tints to their armors as well.

They were given a rather quick paint job for my standards, but all in all I am satisfied with OSL effects, transitions of colors on robes and the warband in general. Below you'll find a group photo and some close-ups.


"Burza" to słowo-klucz, które towarzyszyło mi podczas malowania Zaklinaczy. Wybierając kolor szat, chciałem, żeby przywodziły na myśl burzowe chmury. Fiolki Dusz i bronie miały wyglądać jakby zawierały pioruny gotowe, by uderzyć. Jako że nie przepadam za typowym stormcastowym złotem, starałem się zagranatowić także pancerze.

Jak na moje standardy uporałem się z malowainem dość szybko, ale jestem zadowolony z efektów OSL, przejść kolorów na płaszczach i z bandy ogółem. Powyżej zdjęcie grupowe, a poniżej parę zbliżeń.

czwartek, 5 września 2019

Stormsire's Cursebreakers' Ammis

Here's the last mini for my Stormsire's Cursebreakers: Ammis Dawnguard. Instead of the original model I used a Knight Incantor - I just found Ammis and Rastus to similar to easily tell one from another. In order to make her look less "bossy" and to give no doubts about Averon's superior position in the warband, I downgraded her staff a little bit.

Oto ostatnia figurka do ekipy Zaklinaczy Stormsire'a: Ammis Strzegąca Świtu. W miejsce oryginalnego modelu użyłem Knight Incantora - Ammis i Rastus wydawali mi się zbyt podobni, by łatwo ich odróżniać. Żeby wyglądała trochę mniej "szefowo" i by nie było wątpliwości co do wyższej pozycji Averona, dałem jej trochę mniej spektakularny kostur.

czwartek, 29 sierpnia 2019

FKB LX - Sepulchral Guard Petitioners

"The dice have been cast", the famous Ceasar's quote, in Polish sounds the same way as "Bones have been thrown". When I learned from Elmin of "Paint for the Paint God" that "Alea iacta est" is the August's theme for Polish miniatures blogs, I knew that it is a perfect opportunity to paint a bony trio: Petitioners of Warhammer Underworlds Sepulchral Guard.

Elmin z bloga Paint for the Paint God zaproponował, by tematem sierpniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego były wariacje na temat hasła "kości zostały rzucone". Trudno wymarzyć sobie lepszą okazję do pomalowania 3 gości z kości - bezmięsnego mięsa armatniego Straży Grobowca z Warhammer Underworlds.

czwartek, 22 sierpnia 2019

Stormsire's Cursebreakers' Averon

Painted as the second (after Rastus) leader of the Cursebreakers: Averon Stormsire.

Pomalowany jako drugi (po Rastusie) przywódca Zaklinaczy: Averon Budzący Burzę.

czwartek, 15 sierpnia 2019

Stormsire's Cursebreakers' Rastus

I began painting the next Warhammer Underworlds warband: Stormsire's Cursebreakers. Here's Rastus the Charmed.

Zacząłem kolejną bandę do Warhammer Underworlds: Zaklinaczy Stormsire'a. Oto Rastus Zaklęty.
czwartek, 8 sierpnia 2019

Thundrik's Profiteers Bjorgen Thundrik

Kharadron Warband is complete. The boss, Bjorgen Thundrik, was painted as the last one (Gharrod Alensen was the 1st one, Enrik Ironhail - 2nd, Khazgan Drakkskewer - 3rd; and Dead-Eye Lund - 4th).

Domalowałem drużynę Kharadronów do końca. Na deser zostawiłem sobie szefa: Bjorgena Thundrika (przystawkę stanowił Gharrod Alensen, zupę - Enrik Ironhail, schabowego - Khazgan Drakkskewer, a ziemniory - Dead-Eye Lund).


czwartek, 1 sierpnia 2019

FKB LIX - Mój warsztat

Kamil z Zielonego Skavena zaproponował, żeby w ramach LIX Figurkowego Karnawału Blogowego pokazać swój warsztat. No to proszę. Cytadelkowe farbki (Fot. 1) rozmalowuję po ludkach pędzlami Kozłowski z czerwonej kuny (Fot. 2; poz. 1) na podeściku z Hobby Zone (Fot. 1, tło Fot. 2). To, co mi się na nim nie zmieściło (pigmenty i oleje od MIG-a, technikale, glejzy, farby teksturalne, metaliki i łosze), trzymam na ichniej dostawce (Fot. 3). Czasem przyrzeźbię coś w Green Stuffie / Millipucie dentystycznym czymś (Fot. 2; poz. 3) albo wywiercę dziurę ręczną wiertareczką od GW (Fot. 2; poz. 2). Przy ostrych konwersjach do piłowania i użynania używam szlifiereczki z Lidla (Fot. 4). I na co dzień to mniej więcej tyle :)

czwartek, 25 lipca 2019

czwartek, 18 lipca 2019

czwartek, 4 lipca 2019

Thundrik's Profiteers' Garodd Alensen

After quite heavily converted Ylthari's Guardians I wanted to paint something quick and needing no additional preparations. Because I got an idea how to convert part of warbands I haven't painted yet  (Garrek's, Farstriders, Averon's and Zarbag's), I've chosen the one I like the way it is: Thundrik's Profiteers. Garrod Alensen was the first to paint.

Po dość mocno konwertowanych Strażnikach Ylthari chciałem pomalować coś na szybko, bez długotrwałych przygotowań. Na część niepomalowanych jeszcze band (Garreków, Farstriderów, Averonów i Zarbagów) mam pomysły przeróbek. Same z siebie bardzo podobały mi się natomiast figurki ekipy Thundrika, więc to one trafiły na warsztat. Jako pierwszy - Garodd Alensen.
czwartek, 27 czerwca 2019

FKB LVIII - Ghouls & Crypt Horror

Being a skirmish games fan I have rarely thought about whole units and armies and rarely painted them. However, as time passed - mainly thanks to my Mordheim undead warband - I happened to have almost enough ghouls to make a complete rectangular warhammer unit. Partially because of june's FKB topic given by Zielony Skaven - a horde - and partially as a break from other projects I managed to finish a ghoul unit lead by a crypt horror.

Jako fanowi skirmishy, niezbyt często zdarzało mi się grać całymi oddziałami. Rzadko też brałem się za ich malowanie. Z czasem, głównie za sprawą ekipy undeadów do Mordheim, uzbierało mi się na tyle dużo ghouli, że do złożenia warhammerowego "klocka" niewiele brakowało. Trochę w ramach przerw między innymi projektami, a trochę z okazji Figurkowego Karnawału Blogowego pt. "Horda" (by Zielony Skaven) udało się wszystko dopiąć.