czwartek, 30 kwietnia 2020

FKB LXVIII:Modular Mordheim City Gate

Wołek Zbożowy zarządził, że w ramach kwietniowego Figurkowego Karnawału Blogowego robimy "Wrota". Zrobiłem więc bramę miejską, będącą zarazem - mam nadzieję - drzwiami do nowej jakości budownictwa moich makiet do Mordheim. Czasochłonne, acz satysfakcjonujące mury z osobnych cegiełek dobrze rokują w mojej ocenie wyglądowi całości już po malowaniu (na razie zawieszonemu z przyczyn braków materiałowych). Co więcej, ze względu na modułową budowę obiekt może stanowić punkt wyjścia do kolejnych, bardziej rozbudowanych konstrukcji.

sobota, 25 kwietnia 2020

Skaeth's Wild Hunt

As the blare of a hunter horn resounds through the woods and earth thunders with the pounding of cloven hooves, savage excitement and restless vigor spread through the forest as a wildfire. Fright fills foes of the nature as the every forest spirit is overcome with the primal urge to join the wild hunt and bring vengeance of Kurnoth in acts of the savagery untold.

czwartek, 23 kwietnia 2020

Skaeth Wild Hunt: Karthaen, Huntcaller

Apart from being given a mask as other humanoid members of the warband (see Sheoch & Althaen) Karthaen got the upper part fixed in order to get rid of silly-looking horn-blowing face of the original Karthaen, Huntcaller mini.

Konwertując Karthaena wykroczyłem nieco poza dodanie maski na wzór innych humanoidalnych członków ekipy (patrz Sheoch & Althaen). Żeby odejść od trochę śmiesznej, dmącej w róg twarzy  oryginalnej figurki Karthaena, podmieniłem mu całą górną część ciała, a róg dałem na plecy.czwartek, 16 kwietnia 2020

Skaeth's Wild Hunt: Sheoch & Althaen

I liked the dynamic stances of Skaeth's Wild Hunt minis a lot, but didn't really fancy their faces. Decided to keep the first and cover the other with some horned masks referring to Kurnoth/Kurnous depictions (Skaeth gave the good example). Here are some masked Kurnothi Trackers: Sheoch & Althaen.

Bardzo podobały mi się dynamiczne pozy Skaeth's Wild Hunt, ale twarze - już nie za bardzo. Postanowiłem zachowałać pierwsze, a drugie zakryć rogatymi maskami nawiązującymi do wyobrażeń Kurnotha/Kurnousa (dobry przykład w tym zakresie dał Skaeth). Moi "kurnoccy" tropiciele: Sheoch & Althaen.

czwartek, 9 kwietnia 2020

Skaeth's Wild Hunt: Skaeth the Huntsman

I miss Underwolds as the isolation lasts, so I decided to paint Beastgrave starter warbands and try to convince my flatmate to play. I began with Skaeth's Wild Hunt. I adapted the color scheme from Black Sloth Hell Swamp Aelves. For starters, the boss: Skaeth the Huntsman.

Izolacja trwa i tęskno do Underworldsów, postanowiłem więc pomalować bandy z podstawki Beastgrave i postarać się przekonać do gry domowników. Najpierw zająłem się Skaeth's Wild Hunt. Schemat kolorystyczny zaadaptowałem ze Swamp Aelfów z Black Sloth Hell. Na początek szef: Skaeth the Huntsman.
czwartek, 2 kwietnia 2020

Rippa's Snarlfangs Rippa Narkbad

There have been an archer (Mean-Eye) and a speargoblin (Stabbit), now it's time for the boss: Rippa Narkbad!

Był łucznik (Mean-Eye) i włócznik (Stabbit), jest i szef (Rippa Narkbad).