czwartek, 28 marca 2019

Ghoul #4

In between ongoing projects I got back to old ghouls painted 4 years ago for Undead warband for Mordheim. On the one hand I wanted the new ones (there going to be a few of them) to fit, on the other one I didn't want to paint them like I would in the past. I think the effect let me score both "objectives".

W przerwie między bieżącymi projektami wróciłem do starych ghouli malowanych 4 lata temu na potrzeby undeadowej bandy do Mordheim. Z jednej strony celowałem w to, żeby ci nowi (będzie paru, ale skończyłem na razie jednego) pasowali do oddziału, a z drugiej strony nie chciałem się malarsko uwsteczniać. Myślę, że efekt jakoś godzi te dwa zamierzenia.

czwartek, 21 marca 2019

Deathwatch Space Marines (FKB LV)

This months' painting theme of Polish mini blogosphere is cosmos, horrors of outer space and number 426. To  realize the topic to the fullest I chose to paint Deathwatch - Space Marines called where's something weird and it don't look good (who you gonna call? - Deathwatchmen!). There's 4 common guys and 2 others, so 6 in total.

Zarządzonym przez Dziada z Lasu tematem LV Figurkowego Karnawału Blogowego jest Kosmos, wszystko, co w nim straszy, oraz liczba 426. Moja propozycja to kosmiczni Marines, wzywani gdy obcy poczynają sobie zbyt śmiało. Wybrałem 4 zwykłych ludków i 2 takich innych, czyli łącznie 6.
czwartek, 7 marca 2019

Wood Elves Dryad #2

I've painted the second dryad as well. It's a shame I don't have any more of them - they're very quick and fun to paint. Here's a link to the first one. A picture of the pair to be found below.

Drugą driadę też pomalowałem, a co. Więcej nie mam, a szkoda, bo bardzo miło i szybko się maluje). Tu link do pierwszej. Poniżej zdjęcie parki.
And together: / I razem: