czwartek, 27 stycznia 2022

Elathain’s Soulraid - Duinclaw

Duinclaw has been an expected follow-up to Spinefin, Fuirann and Tammael. And here it is - second best Games Workshop miniature of the year 2021, the crab. There's just the boss of Elathain's Soulraid left to convert and paint, but I'll take some time off from the project to make something for Mordheim again :)

"Świat się zmienia, słońce zachodzi, a wódka się kończy" - przypomniał w temacie LXXXIX Figurkowego Karnawału Blogowego Furiusz. Co oczywiste, przywiodło mi to na myśl "Wiedźmina" i co niemal równie oczywiste - jego zakończenie. Zakończenie "Wiedźmina" kojarzy mi się z kolei ze ślimakami i winem, a te z kategorią "owoce morza". No i cyk - będzie krab! - adekwatny do tematu tym bardziej, że w organizowanym przez GW plebiscycie na figurkę roku zajął drugie miejsce :D
czwartek, 13 stycznia 2022

Elathain’s Soulraid - Fuirann

After Tammael here's Fuirann, my second (and IMO the least interesting) mini for Elathain’s Soulraid Warhammer: Underworlds warband. The fish and the crab are next! :D

Po Tammaelu jest i drugi (w mojej ocenie najmniej ciekawy) model z ekipy Elathain’s Soulraid. Następne w kolejce ryba i krab :D

Elathain’s Soulraid - Fuirann (side)

Elathain’s Soulraid - Fuirann (front)

Elathain’s Soulraid - Fuirann (back)

Elathain’s Soulraid - Fuirann & Tammael

czwartek, 6 stycznia 2022

Elathain’s Soulraid - Tammael

Preparing and painting Tammael, a test model for the Warhammer Underworlds Elathain's Soulraid team, allowed me to say that a) I will remove over-the-top decorations on each of the Idoneths of the warband b) a color scheme inspired by the box, based on the contrast of pale and dark with a splash of the coral color, works pretty well. I am looking forward to painting the fish and the crab :D

Przygotowanie i malowanie Tammaela, testowego modelu do underworldsowej ekipy Elathain's Soulraid, pozwoliło mi stwierdzić, że a) każdemu z należących do bandy Idonethów będę usuwał zbyt rozbuchane zdobienia, b) zainspirowany box artem schemat kolorystyczny oparty na kontraście bladego z mrocznym i ozdóbkami koloru koralowego sprawdza się całkiem nieźle. Cieszę się na rybę i kraba :D