czwartek, 24 listopada 2022

The Exiled Dead Deintalos the Exile

I've converted a bit Deintalos, the leader of the Warhammer Underworlds Exiled Dead. A vampire without mouth just didn't seem right. I wanted him to fit both the original warband and my "courtly" ghouls (as a Flesh-Eater Courts abhorrant archregent). Here it is:

Odpowiadając na sformułowane w ramach Figurkowego Karnawału Blogowego przez Gonzo pytanie „Jeśli nie ludziki, to co?”, odpowiedziałbym: jeśli nie ludziki, to moje życie byłoby mało kolorowe i smutne - tak jak ten wampir tutaj - skonwertowany Deintalos z bandy the Exiled Dead do WHU. A tak serio, grałbym więcej w gry komputerowe; przeszedłbym Wiedźmina i Elden Ringa, na które ze względu na prymat malowania nie mam za bardzo czasu.
czwartek, 17 listopada 2022

The Exiled Dead Coyl

I've started painting the Exiled Dead just to get the Dregs for Mordheim, but I got dragged in and it seems I'll finish the whole warband. Here's one of two minis I haven't adjusted: Coyl.

Zacząłem malować the Exiled Dead tylko po to, żeby mieć Dregów, ale mnie wciągnęło i wygląda na to, że skończę całą bandę. Oto jedna z dwóch figurek, których nie poprawiłem: Coyl.

The Exiled Dead Coyl (front)

The Exiled Dead Coyl (diagonal)

The Exiled Dead Coyl (side)

wtorek, 15 listopada 2022

The Exiled Dead Dregs

Dregs are the most miserable human survivors of the demise of Mordheim. They are deformed and rejected individuals, shunned even by the other men and women who still live in the ruins and catacombs of the city. Vampires often recruit Dregs as their servants and treat them with surprising kindness. As a result, Dregs are often fanatically loyal to their Undead overlords and will do anything to protect and serve them.


Mordheim Dregs based on The Exiled Dead Warhammer: Underworlds warband minis / 
Dregi do Mordheim na bazie figurek z bandy the Exiled Dead do WHU

czwartek, 10 listopada 2022

The Exiled Dead Marcov / Mordheim Dreg

The third after Vlash and Ione Exiled Dead model in which I've seen a dreg potential was Marcov. Seeing it wasn't too hard, as he plays a role of classic Igor (necromancer's sidekick) in the warband. I slightly converted the head and the face and here it is:

Trzecim po Vlashu i Ione modelem Exiled Dead, w którym dostrzegłem potencjał na drega, był Marcov. Nie było to trudne o tyle, że pełni on w bandzie rolę klasycznego Igora - pomocnika nekromanty w frankesteinowym stylu. Trochę uczłowieczyłem okolicę głowy i jest:

The Exiled Dead Prentice Marcov / Mordheim Dreg (diagonal-right)

The Exiled Dead Prentice Marcov / Mordheim Dreg (front)

The Exiled Dead Prentice Marcov / Mordheim Dreg (diagonal-left)

czwartek, 3 listopada 2022

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg

On with the dreg show! Ione is the second zombie from Warhammer Underworlds The Exiled Dead warband slightly converted to become a Mordheim Undead dreg instead.

Lecę dalej z dregami zrobionymi z zombie z underworldsowej ekipy Exiled Dead - tym razem na warsztat wziąłem Ione.

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (close-up)

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (front)

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (left side)

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (right side)