czwartek, 22 grudnia 2022

Vampire / Ghost of Christmas Yet to Come

Happy Holidays! To get in the mood I've painted a halberd-wielding Vampire kitbash for Mordheim with traditional colors: SnowWhite Pale, Rednose Red, Solistice Gold and Winternight Black :D All the best, guys!
Wydało mi się możliwe połączenie wpisu na setny karnawał - „The next big thing” - z „okołoświątecznym” modelem. Oto chciałbym znaleźć w nadchodzącym roku  więcej czasu na kitbashowanie (bo kitbashem zaprezentowany model jest). Choć konwertowanie i żonglowanie częściami jest dość czasochłonne, sprawia mi zarazem dużo przyjemności. A że nazbierałem ostatnio sporo elementów pasujących do Łowców Czarownic, Sióstr Sigmara i Opętanych - mam nadzieję zwiększyć przy okazji odsetek ludków do Mordheim względem tych do Warhammer Underworlds. Jak będzie - czas pokaże.

czwartek, 15 grudnia 2022

Gnarlspirit Pack - Lupan Longcut

After finishing Crimson Kheira the time has come to paint another Gnarlspirit Pack warrior: Lupan Longcut. Thanks to the horned mask he seemed to fit my Kurnothi well, so I painted him accordingly. In the effect the cult of relentless hunters is now open not only to beastelves.

Po skończeniu Karmazynowej Kheiry wziąłem się za kolejnego ludka z Warczącej Watahy (lol) - Lupana Longcuta. Ze względu na rogatą maskę, wydawał mi się pasować do moich łowców Kurnotha, więc pomalowałem go adekwatnie. W efekcie kult otworzył się na wiernych niebądących faunami i centaurami.

Gnarlspirit Pack - Lupan Longcut (diagonal)

Gnarlspirit Pack - Lupan Longcut (front & side)

Kurnothi Hunters along with Gnarlspirit Pack's Lupan Longcut

czwartek, 8 grudnia 2022

Gnarlspirit Pack - Crimson Kheira

Since the Nethermaze season, I've played Warhammer Underworlds mostly with the Shadeborn. They're still OK despite some rule changes that bother them a bit. But one of the new warbands seems to be taking the lead recently: the Gnarlspirit Pack. No wonder I would like to play with them, and since painted minis roll better (and I don't like to roll worse), I took care of them with a brush and paints :) Here's Crimson Kheira:

Shadeborny, którymi grałem w WHU od ostatniego sezonu, Nethermaze, pomimo przeszkadzających im nieco zmian w zasadach dalej są w porządku. Prym zdaje się jednak ostatnio wieść jedna z nowych band: Gnarlspirit Pack. Chciałoby się więc nimi pograć, a że pomalowane turlają lepiej (a ja nie lubię turlać gorzej), wziąłem się za nich z pędzlem i farbkami :) Na pierwszy ogień poszła Karmazynowa Kheira:

Gnarlspirit Pack - Crimson Kheira (front)

Gnarlspirit Pack - Crimson Kheira

poniedziałek, 5 grudnia 2022

The Exiled Dead

Deep in the darkness of Underworlds the vampire Deintalos found an ideal place to hide his grisly experiments. Aided by Marcov, his mortal apprentice in necromancy, and a pair of Dregs - Ione and Vlash, Deintalos animates recovered cadavers. With their unwitting assistance, the vampire means to uncover every secret of undeath. The Exiled Dead dwells in the darkness, a lurking menace who snares all foolish enough to wander their habitat. 

The Exiled Dead group photo
Vampire & Necromancer: Deintalos the Exile

czwartek, 1 grudnia 2022

The Exiled Dead Zombies

After Coyl I painted Bault and Regulus. That concludes my work on the Exiled Dead and is an omen of an imminent group photo.

Domalowałem do Coyla Baulta i Regulusa. Zamyka to moją pracę nad the Exiled Dead i zapowiada rychłą premierę zdjęcia drużynowego.

czwartek, 24 listopada 2022

The Exiled Dead Deintalos the Exile

I've converted a bit Deintalos, the leader of the Warhammer Underworlds Exiled Dead. A vampire without mouth just didn't seem right. I wanted him to fit both the original warband and my "courtly" ghouls (as a Flesh-Eater Courts abhorrant archregent). Here it is:

Odpowiadając na sformułowane w ramach Figurkowego Karnawału Blogowego przez Gonzo pytanie „Jeśli nie ludziki, to co?”, odpowiedziałbym: jeśli nie ludziki, to moje życie byłoby mało kolorowe i smutne - tak jak ten wampir tutaj - skonwertowany Deintalos z bandy the Exiled Dead do WHU. A tak serio, grałbym więcej w gry komputerowe; przeszedłbym Wiedźmina i Elden Ringa, na które ze względu na prymat malowania nie mam za bardzo czasu.
czwartek, 17 listopada 2022

The Exiled Dead Coyl

I've started painting the Exiled Dead just to get the Dregs for Mordheim, but I got dragged in and it seems I'll finish the whole warband. Here's one of two minis I haven't adjusted: Coyl.

Zacząłem malować the Exiled Dead tylko po to, żeby mieć Dregów, ale mnie wciągnęło i wygląda na to, że skończę całą bandę. Oto jedna z dwóch figurek, których nie poprawiłem: Coyl.

The Exiled Dead Coyl (front)

The Exiled Dead Coyl (diagonal)

The Exiled Dead Coyl (side)

wtorek, 15 listopada 2022

The Exiled Dead Dregs

Dregs are the most miserable human survivors of the demise of Mordheim. They are deformed and rejected individuals, shunned even by the other men and women who still live in the ruins and catacombs of the city. Vampires often recruit Dregs as their servants and treat them with surprising kindness. As a result, Dregs are often fanatically loyal to their Undead overlords and will do anything to protect and serve them.


Mordheim Dregs based on The Exiled Dead Warhammer: Underworlds warband minis / 
Dregi do Mordheim na bazie figurek z bandy the Exiled Dead do WHU

czwartek, 10 listopada 2022

The Exiled Dead Marcov / Mordheim Dreg

The third after Vlash and Ione Exiled Dead model in which I've seen a dreg potential was Marcov. Seeing it wasn't too hard, as he plays a role of classic Igor (necromancer's sidekick) in the warband. I slightly converted the head and the face and here it is:

Trzecim po Vlashu i Ione modelem Exiled Dead, w którym dostrzegłem potencjał na drega, był Marcov. Nie było to trudne o tyle, że pełni on w bandzie rolę klasycznego Igora - pomocnika nekromanty w frankesteinowym stylu. Trochę uczłowieczyłem okolicę głowy i jest:

The Exiled Dead Prentice Marcov / Mordheim Dreg (diagonal-right)

The Exiled Dead Prentice Marcov / Mordheim Dreg (front)

The Exiled Dead Prentice Marcov / Mordheim Dreg (diagonal-left)

czwartek, 3 listopada 2022

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg

On with the dreg show! Ione is the second zombie from Warhammer Underworlds The Exiled Dead warband slightly converted to become a Mordheim Undead dreg instead.

Lecę dalej z dregami zrobionymi z zombie z underworldsowej ekipy Exiled Dead - tym razem na warsztat wziąłem Ione.

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (close-up)

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (front)

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (left side)

The Exiled Dead Ione / Mordheim Dreg (right side)

czwartek, 27 października 2022

The Grymwatch - Talon, the Duke's Master of Hawks

The dukes's master of hawks, or so he believes himself to be, Master Talon scurries into battle with a song in his heart. He hunts out isolated prey, chasing them down with dogged determination. After all, he wishes only to impress the duke with the calibre of trophies he takes.
Having stumbled upon a crow bit, I upgraded Master Talon to make him look the part he has in mind a bit better than original model (which I like a lot too).


Przeczytawszy opis październikowego Figurkowego Karnawały Blogowego - „Lustereczko, lustereczko”, - od razu pomyślałem o ghoulach. Zgodnie z AoS-owym fluffem, cmentarni kanibale postrzegają siebie jako rycerzy, szlachtę i dworzan. Kiedy składałem ekipę The Grymwatch po raz pierwszy, nie miałem pomysłu, jak przerobić model Master Talon, żeby bardziej odzwierciedlał swoją wizję. Teraz była okazja i odpowiedni bit.

czwartek, 20 października 2022

The Exiled Dead Vlash / Mordheim Dreg

After a closer look, it turned out that underworlds warband "The Exiled Dead" is a decent source of Dregs for the modern version of the Mordheim Undead. You just got to cut off the electric apparatuses of the chosen zombies and patch the holes. The first result of the experiment described above is Vlash. He reminds me (mainly because of the haircut and the face expression) one of the Mordheim classic Dregs.

Po głębszym wejrzeniu okazało się, że underworldsowa banda „The Exiled Dead” jest przyzwoitym źródłem Dregów do współczesnej wersji mordheimowych nieumarłych - wystarczy uciąć wybranym zombie elektryczne aparaty i połatać dziury. Pierwszym efektem opisanego wyżej eksperymentu jest Vlash - przypominający mi za sprawą fryzury i nierozgarniętego wyrazu twarzy jeden z klasycznych modeli dregów do Mordheim.

The Exiled Dead Vlash / Mordheim Dreg (close-up)

The Exiled Dead Vlash / Mordheim Dreg (right side)

The Exiled Dead Vlash / Mordheim Dreg (diagonal)

The Exiled Dead Vlash / Mordheim Dreg (left side)

sobota, 15 października 2022

Gorechosen of Dromm

Dromm, Wounder of the Worlds, and his group of Gorechosen, consisting of Skullgrinder Herax and the muscle-bound, bestial Gorehulk, plan to drown the realm of Ulgu in blood of fallen enemies. In the name of Khorne, let the blood flow.

czwartek, 13 października 2022

Gorechosen of Dromm - Dromm

The leader of Gorechosen of Dromm - Dromm, Wounder of the Worlds - is done. I didn't like the original head that much, so I've made a headswap.

Dromm, naczelny drań ekipy krwybrańców, jest skończony. Choć dostał nową i przeszedł kurację farbami, nie da się ukryć, że stracił głowę.

Gorechosen of Dromm - Dromm (diagonal - left)

Gorechosen of Dromm - Dromm (front)

Gorechosen of Dromm - Dromm (diagonal - right)
Group photo to be posted soon. / Wkrótce zdjęcie grupowe.

czwartek, 6 października 2022

Gorechosen of Dromm - Skullgrinder Herax

I'm proceeding with painting Gorechosen of Dromm Warhammer Unerworlds warband. After the Gorehulk I've painted Skullgrinder Herax :)

W ciągu dalszym maluję underworldsową ekipę Gorechosen of Dromm. Po "Juchaku" przyszła pora na  "Czaszkotłuka" Heraxa :D

Gorechosen of Dromm - Skullgrinder Herax (close-up)

Gorechosen of Dromm - Skullgrinder Herax (diagonal)

Gorechosen of Dromm - Skullgrinder Herax (back/front)

czwartek, 29 września 2022

Gorechosen of Dromm - The Gorehulk

I started painting a next Warhammer Underworlds warband. This time it's "Gorechosen of Dromm" - a three members Khorne team consisting of a shaman, a "fireman" and a big guy. I began with the biggie.

Ruszyłem z malowaniem kolejnej bandy do WHU - trzyosobowej ekipy Khorne'a z szamanem, ogniowym i bydlakiem. Zacząłem od bydlaka :D

Gorechosen of Dromm - The Gorehulk (front)

Gorechosen of Dromm - The Gorehulk (diagonal)

Gorechosen of Dromm - The Gorehulk (side)

czwartek, 22 września 2022

Kruleboyz Stab-grot

A simple stab-grot, a grot kept as a Killaboss' mascot that also happens to be skilled at hamstringing.

Kruleboyz Stab-grot (right side)

Kruleboyz Stab-grot (left side)

I haven't got that much time this week and wanted to paint something quick. I had a spare stab-grot from a Killaboss set I used to convert Da Kunnin' Krew's Tuffskull (I used Gikkit as his sidekick then), so here it is.

Miałem akurat coś w sam raz pasującego do zadanego w ramach FKB przez koyotha "Bohatera drugiego planu" - ot, stab-grocik do kujkania po kostkach, poniżej w roli pierwszo- i drugoplanowej.

Kruleboyz Killaboss/Tuffskull, Stab-grot and Mannok

Kruleboyz Killaboss/Tuffskull, Stab-grot and Mannok

sobota, 17 września 2022

The Shadeborn

Assassins sworn to Morathi, the Shadeborn were ostensibly dispatched to hunt down seditionists in Harrowdeep. Only the Shroud Queen Slythael knows their true goal – to discover how the labyrinth’s eldritch power might be harnessed by the High Oracle herself. This task has taken the Shadeborn into the bowels of Nethermaze, and will test their skills to the very limit.