czwartek, 28 lutego 2019

Wood Elves Dryad (FKB LIV)

"Forest" was a painting topic given by Luca Lagao this month. I dug up an old dryad, washed it and painted as a test of color scheme to be used on Ylthari’s Guardians. It looks like that.

Luca Lagao zarządził w ramach FKB, że w lutym malować będziemy las. Wykopałem starą driadę, zmyłem i pomalowałem - już z myślą o schemacie kolorystycznym, którego będę chciał użyć przy okazji zapowiedzianych ostatnio (nomen omen w LAS Vegas) Ylthari’s Guardians. Wygląda to tak.czwartek, 21 lutego 2019

Magore's Fiends' Magore Redhand

Here's the Magore's Fiends boss. I managed to get better white balance than on Ghartok's i Zharkus' photos, so you can see they're not that yellow it seemed. There'll be an opportunity to compare their colors on a group picture. Hopefully I'll be able to take one soon enough - there's only the Riptooth left to paint.

Jest i szef Diabłów Magore'a. Udało się złapać balans bieli lepiej niż u Ghartoka i Zharkusa i widać, że nie są aż tak żółci, ale za to na każdej fotce wygląda trochę inaczej :P Przy okazji zdjęcia zbiorowego będzie można porównać jednego z drugim. Jak wszystko dobrze pójdzie, to już niedługo - do pomalowania został tylko Riptooth.czwartek, 14 lutego 2019

Magore's Fiends' Zharkus

Zharkos, the second Magore's Fiend painted (Ghartok was the first one).

Zharkos - drugi pomalowany Diabeł Magore'a (Ghartok był pierwszy).czwartek, 7 lutego 2019

Magore's Fiends' Ghartok

I didn't know what to paint, so I started painting Magore's Fiends. I tested the color scheme on Ghartok.

Nie wiedziałem co pomalować, to zacząłem malować Diabły Magore'a. Kolory wypróbowałem na Ghartoku.