czwartek, 13 stycznia 2022

Elathain’s Soulraid - Fuirann

After Tammael here's Fuirann, my second (and IMO the least interesting) mini for Elathain’s Soulraid Warhammer: Underworlds warband. The fish and the crab are next! :D

Po Tammaelu jest i drugi (w mojej ocenie najmniej ciekawy) model z ekipy Elathain’s Soulraid. Następne w kolejce ryba i krab :D

Elathain’s Soulraid - Fuirann (side)

Elathain’s Soulraid - Fuirann (front)

Elathain’s Soulraid - Fuirann (back)

Elathain’s Soulraid - Fuirann & Tammael

czwartek, 6 stycznia 2022

Elathain’s Soulraid - Tammael

Preparing and painting Tammael, a test model for the Warhammer Underworlds Elathain's Soulraid team, allowed me to say that a) I will remove over-the-top decorations on each of the Idoneths of the warband b) a color scheme inspired by the box, based on the contrast of pale and dark with a splash of the coral color, works pretty well. I am looking forward to painting the fish and the crab :D

Przygotowanie i malowanie Tammaela, testowego modelu do underworldsowej ekipy Elathain's Soulraid, pozwoliło mi stwierdzić, że a) każdemu z należących do bandy Idonethów będę usuwał zbyt rozbuchane zdobienia, b) zainspirowany box artem schemat kolorystyczny oparty na kontraście bladego z mrocznym i ozdóbkami koloru koralowego sprawdza się całkiem nieźle. Cieszę się na rybę i kraba :Dczwartek, 30 grudnia 2021

Sisters of Sigmar Sister Superior

In order to get the blog more Mordheim-y before the year ends, I started a kitbashed Sister of Sigmar warband inspired by works of HagenPinxit's Hagen. A Sister Superior with hammers for starters.

Żeby na koniec roku doprawić bloga Mordheimem, zacząłem bandę kitbashowych Sióstr Sigmara inspirowanych pracami Hagena. Na dobry początek Sister Superior z młotkami.

Mordheim Sisters of Sigmar Sister Superior kitbash (front)

Mordheim Sisters of Sigmar Sister Superior kitbash (close-up)

Mordheim Sisters of Sigmar Sister Superior kitbash (diagonal)

Mordheim Sisters of Sigmar Sister Superior kitbash (sides)

Mordheim Sisters of Sigmar Sister Superior kitbash (front & back)

czwartek, 23 grudnia 2021

Kosargi Nightguard / Zombie Santa

Merry Christmas, y'all! Beware of Zombie Santa, find some minis under the tree and have some time to paint :) All the best!

Wesołych Świąt! Strzeżcie się Zombiekołaja, znajdźcie pod drzewkiem jakieś figurki i czas na malowanie :) Wszystkiego dobrego!


He’s sharp’ning his axe
He’s checking it twice
Not cares at all if you’re naughty or nice
Zombie Ogre is coming to town


He gets in when you're sleeping
Makes sure you won’t awake
He’s choppin' both those bad and good
So watch out for goodness sake

czwartek, 16 grudnia 2021

Malifaux Zoraida, the Swamp Hag

I got back to painting the Swampfiend team for Malifaux :) Below you can see its boss, Zoraida the Swamp Hag (slightly converted). Before taking the group photo, I will have to sculpt an alternative, less cartoony-looking voodoo doll, but I think it will be smooth sailing from here on.

Wróciłem do malowania ekipy Swampfiendów do Malifaux :) Poniżej lekko skonwertowana szefowa, wiedźma z bagien Zoraida. Zanim zdjęcie całej podstawowej drużyny, trzeba mi będzie jeszcze wyrzeźbić alternatywną, mniej komiksową laleczkę voodoo, ale teraz to już chyba z górki.


Accompanied by Waldgeists / W towarzystwie Waldgeistów

czwartek, 9 grudnia 2021

Da Kunnin' Krew

While hunting a bog wyrm through the turgid lakes of the Misted Isles, Mannok witnessed the beast suddenly disappear down a drain of grasping swamp-muck. He directed their crude raft to investigate, only to wind up in the darkness beneath Ulgu. It did not take long for Mannok to realise that the moist caverns of Harrowdeep would make a fine setting for a Kruleboy lair – and that to settle this place would see him become a premier boss. He now leads his mates to find a way out and round up the rest of his boyz, while taking every opportunity to stalk and ambush unwary warbands in the meantime. 

Da Kunnin' Krew - whole warband

Da Kunnin' Krew - Tuffskul & Mannok da Kunnin'

Da Kunnin' Krew - Gikkit, Shank & Krookgrin
Gikkit / Shank / Krookgrin