czwartek, 17 września 2020

Morgok's Krushas' 'Ardskull

After finishing Thugg I got to 'Ardskull - the only Morgok's Krushas mini I wanted to convert. I didn't fancy the flail and I had a feeling that there's chance to make him more intimidating by replacing bird skull with a mammal one. In the end it looks like that:

Po Thuggu wziąłem się za 'Ardskulla - jedyny model z ekipy, który miałem potrzebę konwertować. Wizualnie nie bardzo odpowiadał mi cep. Widziałem też potencjał zwiększenia straszności w przerobieniu ptasiej czaszki na ssaczą. Wyszło to to tak:
czwartek, 10 września 2020

Morgok's Krushas' Thugg

Having painted Hrothgorn's Mantrappers, I started painting Morgok's Krushas. Thugg became an object of painting scheme test. I went a step further with experiments concerning shine, black and rust on armor (started with Grashrak's Despoilers' Draknar) and - according to example given by Ex Profundis Orruk Backbreaker - I tried not to paint green skin in cartoony way and builded the color from purple and blue shades. The effect looks like this:

Skończywszy malować Hrothgorn's Mantrappers, wziąłem się za Morgok's Krushas. Obiektem testów schematu kolorystycznego stał się Thugg. Poszedłem o krok dalej z podjętymi ostatnio przy okazji Draknara z Grashrak's Despoilers eksperymentami z połyskiem, czernią i rdzą na pancerzu i - wzorem Orruk Backbreakera z Ex Profundis - starałem się uciec od kreskówkowego klimatu orków, budując zieleń skóry na fioletowych i niebieskich cieniach. Efekt wygląda tak:

sobota, 5 września 2020

Hrothgorn's Mantrappers

Lured into endless purgatory of hunger and death which Beastgrave mountain is, Hrothgorn and his ragtag entourage are set about finding a way out and hunt abundant prey-beasts once again.Hrothgorn / Thrafnir / Gnoblars: Bushwakka, Quiv, Luggit&Thawk

czwartek, 3 września 2020

Hrothgorn Mantrapper

There have been a sabretusk and gnoblars, so now it's time for an ogre. Today solo and with Thrafnir, on Saturday with the whole warband.

Był sabretusk i gnoblary, jest i ogr! Dziś zdjęcia solo i z Thrafnirem, w sobotę grupowe.

Hrothgorn Mantrapper (side)

Hrothgorn Mantrapper (diagonal)

Hrothgorn Mantrapper (front)

Hrothgorn Mantrapper & Thrafnir

czwartek, 27 sierpnia 2020

Hrothgorn's Mantrappers' Gnoblars

I didn't feel like painting Hrothgorn's Mantrappers' gnoblars green. Fortunately, I've come upon boglars  (bog gnoblars) description in a wiki and a photo suggesting they come in blue as well. Here they are, my blue: Luggit&Thawk, Quiv, Bushwakka and a trap.

Jakoś nie pasowało mi malowanie gnoblarów Hrothgorna na zielono. Szczęśliwie, znalazłem w wiarygodnym źródle opis odmiany bagiennej - boglarów, wraz ze zdjęciem świadczącym, że gnoblary występują też w niebieskiej wersji kolorystycznej. Oto moi niebiescy: Luggit&Thawk, Quiv, Bushwakka i pułapka.
czwartek, 20 sierpnia 2020

Hrothgorn's Mantrappers' Thrafnir

As the last 2 warbands of 3rd Warhammer Underworlds season are out this Saturday, I wanted to paint the last Beastgrave team I haven't deal with so far: Hrothgorn's Mantrappers. I started with a sabretusk named Thrafnir.

W przeddzień premiery dwóch ostatnich band 3. sezonu Warhammer Underworlds postanowiłem wziąć się za ostatnią niepomalowaną ekipę z Beastgrave - Hrothgorn's Mantrappers. Na pierwszy ogień poszedł sabretusk imieniem Thrafnir.

Hrothgorn's Mantrappers' Thrafnir (right side)

Hrothgorn's Mantrappers' Thrafnir (left side)

Hrothgorn's Mantrappers' Thrafnir (close-up)

sobota, 15 sierpnia 2020

Vintage Zarbag's Gitz

Gardens of the Katophranes used to be glass-domed halls filled with vibrant flowerbeds and lush plantations. Now there are only fields of choking mould and towering clusters of deffcap mushrooms. Everything Zarbag had wished for and more! The Shaman has taken it upon himself to spread this noxious fungus far and wide, drawing more and more of his numberless kin into the Mirrored City.

Vintage Zarbag's Gitz group photo

Vintage Zarbag's Gitz Bonekrakka, Gobbaluk & Drizgit

Vintage Zarbag's Gitz Dibbz, Redkap & Stikkit

Vintage Zarbag's Gitz Zarbag, Prog & Snirk