czwartek, 16 września 2021

Starblood Stalkers' Kixi-Taka

There were Skinks and a Saurus, now there's a boss as well. Behold Kixi-Taka, the Diviner! I'll take some Starblood Stalkers group photos next week.

Były Skinki i Saurus, jest i szef: Kixi-Taka! Jakoś w przyszłym tygodniu cyknę foteczki zbiorowe całej ekipy Starblood Stalkers.

Starblood Stalkers - Kixi-Taka the Diviner (front)

Starblood Stalkers - Kixi-Taka the Diviner (diagonal)

czwartek, 9 września 2021

Starblood Stalkers' Klaq-Trok

A saurus named Klaq-Trok joins Otapatl, Huachi, Xepic & Tok. Five Seraphon down, one to go :)

Do Otapatla, Huachiego, Xepica i Toka dołącza Saurus zwany Klaq-Trokiem. Pięć jaszczurek gotowych, jedna do końca :)

Starblood Stalkers - Klaq-Trok (left side)

Starblood Stalkers - Klaq-Trok (right side)

Starblood Stalkers - Klaq-Trok & Skinks

czwartek, 2 września 2021

Starblood Stalkers' Otapatl

I keep going with Starblood Stalkers. I have a feeling that there's no point painting further, 'cause no one will be as cool as Otapatl, but I will overcome it and paint the boss and the saurus :)

Jedziem dalej ze Starblood Stalkers. Mam trochę poczucie, że nie ma dalej co malować, bo tak fajny jak Otapatl nie będzie już nikt, ale się przemogę i pomaluję też szefa i saurusa :)

Starblood Stalkers - Otapatl (right side)

Starblood Stalkers - Otapatl (left side)

Starblood Stalkers Skinks - Otapatl, Huachi, Tok, Xepic

środa, 1 września 2021

FKB LXXXV: To się wytnie!

W tle promujący Warhammer Total War obrazek z Mannfredem

Choć nie sądzę, by było to konieczne, z kronikarskiego obowiązku nadmienię. Figurkowy Karnawał Blogowy (FKB) polega na tym, że ktoś wymyśla temat, a inne ktosie poświęcają onemu tematowi blożkowy wpis. Niby nic, a bawi na tyle, że turlamy się tak już od 85 miesięcy. Zestawienie motywów i wymyślaczy minionych 84 edycji znaleźć można tutaj. Gospodarzem FKB LXXXV jestem ja, a temat brzmi:

To się wytnie!

Wpadki, gafy i rzeczy, które nie powinny były się wydarzyć; akty autocenzury i usunięte sceny; narzędzia krajalnicze i przedmioty krojone; mięso armatnie i bohaterowie niewarci wzmianki. Do tematu można podejść na okrętkę albo wprost. Zachęcam, by podejść jak bądź! :)

czwartek, 26 sierpnia 2021

Cursed City Deadwalker Zombies #7-8

I’ve finished the last two left-headed Cursed City zombies without the tombstones. Contrary to Deadwalker Zombie #6, the roots played an essential part of the design here, so I left them unchanged (but threw out the stakes). As a result, I got something plant-zombie-like in the spirit of Turnip28, also fitting the vision of a dark forest developed in the Kurnothi project starring the grim aelves, swampfiends and evil tree spirits.

Dokończyłem ostatnich dwóch lewoskrętnych zombie z Cursed City w wersji bez nagrobków. W przeciwieństwie do zawodnika #6 korzonki odgrywały tu zasadniczy element designu, więc je zostawiłem bez zmian (wywaliłem natomiast kołek). W efekcie uzyskałem coś na kształt plant-zombies w duchu Turnip28, pasujących też do wizji mrocznego lasu rozwijanej w moim projekcie z bagiennymi elfami i Kurnousem w rolach głównych.

Cursed City Deadwalker Zombies #7-8

Cursed City Deadwalker Zombies #1-3 & #6-8

Cursed City Deadwalker Zombies & Kurnothi Shaman

czwartek, 19 sierpnia 2021

Cursed City Deadwalker Zombie #6

I took away a gravestone, a run-through-stake and roots from one of the Cursed City Deadwalker Zombies and set him in a classic zombie pose. The next two are converted as well, but still waiting for me to get inspired to paint them in a way the fit a zombie group and my Kurnothi as well.

Odciążyłem z nagrobków i kołków trio lewoskrętnych zombie z Cursed City i pomalowałem tego, którego dało się bez strat pozbawić korzonków i  ustawić klasycznej pozycji. Pozostali dwaj (ci korzonkowi) są na warsztacie - przed malarską próbą dopasowania zarówno do Cursed City, jak i ekipy wyznawców Kurnousa.

Cursed City Deadwalker Zombie #6 (side)

Cursed City Deadwalker Zombie #6 (front)

Cursed City Deadwalker Zombies

czwartek, 12 sierpnia 2021

Cursed City Emelda Braskov

I'm slowly progressing with Cursed City heroes. After Jelsen Darrock I've painted Emelda Braskov. There are still 6 "good guys" and a bunch of adversaries to go :)

Temat LXXXIV Figurkowego Karnawału Blogowego to "bohater". A że nic według mnie nie realizuje stereotypu bohatera w takim stopniu jak paladyni, pomalowałem z tej okazji Emeldę Braskov - obwieszoną symbolami Sigmara żołnierkę z Warhammer Quest: Cursed City :)

Cursed City Emelda Braskov (side)

Cursed City Emelda Braskov (front)

Cursed City Jelsen Darrock & Emelda Braskov