czwartek, 5 grudnia 2019

The Grymwatch's Gristlewel, Greatsword

Gristlewel is a ghoul full of contradictions. Despite he is a Greatsword by name, the original mini attacks with a Great Club. And although I understand it in the context of Flesh-Eater Courts lore, I somehow felt sorry for him. I wanted his equipment to reflect the way Gristlewel sees himself slightly more. So, as “the duke’s devoted comrade and honorable champion” he got a sword and a helmet.

Gristlewel to ghoul pełen sprzeczności. Choć z imienia jest miecznikiem, figurka w oryginale wali pałą. I choć w kontekście opowieści o Kanibalistycznych Dworach rozumiem zamysł twórców, to jakoś było mi go żal. Chciałem, żeby uzbrojenie w nieco większym stopniu oddawało sposób, w jaki sam siebie widzi Gristlewel. Dostał więc miecz i hełm na miarę "oddanego towarzysza i obrońcy honoru Diuka".




A keen observer will recognize him as a model from a ghoul skin tutorial. It is also possible that knowledgeable readers have seen that oxidized bronze somewhere. If Borgnine’s undead came to your mind, you’re on a right track! I tested the Colleague’s patina/verdigris tutorial on the mini.

Wnikliwy obserwator rozpozna w nim modela pozującego w tutoriala o skórze ghouli. Bywali w świecie czytelnicy mogą natomiast kojarzyć skądś oksydowany brąz. Jeśli przyszli komuś do głowy nieumarli Pana Borgnine'a, to słusznie. Na Gristlewelu testowałem patynowy samouczek Szanownego Kolegi. Grynszpan, co nie?

sobota, 30 listopada 2019

FKB LXIII: Ghoul Skin Painting Tutorial

Grish of Fat Lazy Painter blog proposed that November's topic of Polish mini blogosphere would be "I'd make it differently now". Maybe because I've been painting a group of ghouls for the third time in my blog history and for the third time I had no idea what colors I had used, I decided to make it differently now and describe the process step-by-step. Photos and short descriptions below.

Grish z bloga Fat Lazy Painter zaproponował, żeby tematem figurowej blogosfery na listopad było "Teraz zrobiłbym to inaczej". Może dlatego, że po raz trzeci w swojej historii maluję grupę ghouli i po raz trzeci okazało się, że nie pamiętam, jakich kolorów zwykłem używać, postanowiłem tym razem zrobić coś inaczej i spisać sobie kolejne kroki. Zapis poniżej. Żeby było "czyściej" przeszedłem w nim na angielski, bo i tak ćwierć tekstu to nazwy farbek, a kolejne 25 proc. słowa takie jak drybrush, highlight i shade.

Ghoul Skin Step-by-Step Painting Tutorial


1. Ulthuan Grey drybrush all over the skin (on a black base coat).



2. Ulthan Grey drybrush in exposed areas.



3. Diluted 1:1 mix of Skavenblight Dinge and Fenrisian Grey all over.



4. Shade w/ the mix with some Skavenblight Dinge added.
5. Highlight w/ the mix with some Ulthuan Grey added.



6. If there were hair on the mini it would be painted with Skavenblight Dinge.


For all the interested with my ghoul painting: a reminder of my previous post about it - ghouls of yesterday and the day before. You can also see there how my photo taking has changed since.

Dla zainteresowanych - ostatni post zahaczający o tę tematykę, na którym - jako efekt uboczny można zobaczyć także, jak inaczej robię dziś zdjęcia: o malowaniu ghouli wczoraj i przedwczoraj.

czwartek, 28 listopada 2019

The Grymwatch's Night's Herald

The last henchman and first serious conversion in my Grymwatch: Night's Herald.

Ostatni zwyklasek i pierwsza istotna konwersja z mojego Grymwatcha: Zwiastun Nocy.



czwartek, 21 listopada 2019

The Grymwatch's Master Talon

Master Talon is the first of model in my Grymwatch which was modified in any way. In this particular case I limited the changes to adding some bloody meat between Talons mouth and an armhe is holding. Real convertions to come in following posts.

Master Talon inauguruje publikację postów dotyczących figurek Grymwatch, w których coś tam pozmieniałem. Tu skromnie - dorobiłem flaczek między ustami a ręką. W kolejnych postach poważniejsze przeróbki.




czwartek, 14 listopada 2019

The Grymwatch's Duke's Harriers

Having ended with the Royal Butcher, I started converting one resurrectable Grymwatch character and all the named ones. I've simultaneously painted those members of the warband who needed only little upgrading or were good as they had been - like Duke's Harriers for example.

Ukończywszy prace nad królewskim rzeźnikiem, wziąłem się za konwertowanie jednego wskrzeszalnego i wszystkich imiennych członków Ponurej Straży. Równolegle malowałem jednak te figurki, których ulepszenia były minimalne albo w których nie było nic do zmiany. Całkiem bez konwersji obyły się na przykład "sokoły" Diuka.




czwartek, 7 listopada 2019

The Grymwatch's Royal Butcher

As usually, having started painting a new warband (the Grymwatch this time) I tried colors on models I am not going to convert. Royal Butcher was painted as the first one.

Standardowo już, zaczynając nową bandę - tym razem the Grymwatch, wypróbowałem planowane kolory na modelach, których nie będę konwertował. Na pierwszy ogień poszedł Royal Butcher. Podobają mi się te ghoule :)

 




czwartek, 31 października 2019

Happy Halloween! Theddra Skull-scryer

Guided by searing visions of conquest and glory, Theddra Skull-scryer, war shaman of the Tribe of the Black Fang, navigates the twisting depths of Shadespire seeking worthy sacrifices to pledge to the Dark Gods. Bedecked with trophies and oath-stones, she fears nothing, for she has stared into the dark heart of Chaos itself.