czwartek, 28 stycznia 2021

Dread Pageant's Hadzu

The work on Slaanesh Dread Pageant progresses. After Glisette the time has come for Hadzu :) I'm looking forward to Khagra's Ravagers to be released on next Saturday.

Postępują prace nad Slaanesh Dread Pageant. Po Glisette przyszedł czas na Hadzu :) Cieszę się już na spodziewanych w przyszłą sobotę Khagra's Ravagers.

Dread Pageant - Hadzu (right side)

Dread Pageant - Hadzu (front)

Dread Pageant - Hadzu (back)

Dread Pageant - Glisette & Hadzu

czwartek, 21 stycznia 2021

Dread Pageant's Glissete

I've made it and painted the whole third season of Warhammer Underworlds (links to posts with group photos below), so I've begun painting the fourth. Here's Glisette of Slaanesh Dread Pageant.

I'm looking forward to vampire warband to be released in April (take a look at the first model shown: Vellas von Faine).

Dread Pageant - Glisette (front)

Udało się pomalować cały trzeci sezon Underworldsów (niżej linki do postów z grupowymi fotkami wszystkich drużyn), wziąłem się więc za czwarty. Na pierwszy ogień poszła Glisette ze slaaneshowego Dread Pageant.

Bardzo się cieszę na zapowiedziane na kwiecień wampiry (tu pierwszy pokazany model: Vellas von Faine).

Dread Pageant - Glisette (back)

Beastgrave Warbands / Bandy z Beastgrave:

wtorek, 19 stycznia 2021

FKB LXXVII: Leaves sculpting tutorial

Converting Avatar of Kurnous, I made some leaves for the belt and the weapon. I thought they may come in handy for Sylvaneth and Wood Elves and someone might find a description of the process useful, so I've made a step-by-step leaves sculpting tutorial. Enjoy!


Przy okazji konwertowania awatara Kurnousa wyprodukowałem trochę listków na pas i broń. Przyszło mi do głowy, że mogą służyć nie tylko jako ozdoba, ale także jako kamuflaż - w sam raz na temat Figurowego Karnawału Blogowego, który Pepe z fantasy w miniaturze zaproponował na styczeń. Poniżej przepis.


Tools and materials

You're gonna need: Green Stuff, a base, a (hobby) knife.
Potrzebne będą: Green Stuff, podstawka, nożyk.

I've painted cutting lines to make 'em visible, but you may cut the shapes straight away.
Na obrazkach linie cięcia zaznaczyłem farbką, ale równie dobrze można od razu ciąć.

Preparation

Put a thin, narrow stripe of Green Stuff on a base and let it cure completely.
Nałóż na podstawkę cienki, płaski pasek Green Stuffu i daj mu całkowicie stwardnieć.

Stage I

Cut diagonal lines making shapes similar to letters A and V.
Wytnij skośne linie, by uzyskać kształty podobne do liter A i V.

Stage II

In central part of each shape make two cuts meeting on the broader edge.
W środkowej części każdego kształtu zrób dwa nacięcia łączące się na szerszej krawędzi.

Stage III

Make cuts from the central part to each of side edges
Zrób nacięcia odchodzące od środkowej części do obu bocznych krawędzi.

Stage IV

Make 2 diagonal cuts on the narrow side of each shape to make it more round.
Zrób 2 skośne nacięcia zaokrąglające węższą część każdego kształtu.

Stage V

Remove obsolete fragments of GS, trim leaves and take 'em off the base. It's done!
Usuń zbędne fragmenty GS-u, dotnij listki i odłącz je od podstawki. Gotowe!

czwartek, 14 stycznia 2021

Avatar of Kurnous

Kurnous is the God of the Hunt and the lord of wildplaces. He requires that a hunter never kills animals for sport but slays only ravening creatures or beasts whose bounty of meat and hide are necessary for survival. Those violating this creed will face wrath of the vengeful deity.*

Avatar of Kurnous (diagonal front-right)

Having wanted to use one of the leftover deer heads I got after converting centaur Wild Riders, I decided to make an avatar of Kurnous being an alternative to Orion. The mini was inspired by Total War: Warhammer Orion Concept art and a depiction of Kurnous in Warhammer Fantasy Wiki. I used my grimdark wood elves color scheme to paint it.

Postanowiłem zużyć jedną z jelenich głów, które zostały mi po "renifelfach" - cantaurowym wcieleniu Wild Riders, i poskładać alternatywnego wobec Oriona awatara Kurnousa. W figurce można znaleźć nieco elementów zaczerpniętych z concept artów Oriona z Total War: Warhammer. Z tyłu głowy miałem też przedstawiającą Kurnousa ilustrację z Wiki Warhammera Fantasy i kolorki moich mrocznych wood elfów.

Avatar of Kurnous (diagonal back-right)

Avatar of Kurnous (front)

Avatar of Kurnous (head close-ups )

Avatar of Kurnous and Kurnothi Wild Riders

*based on/ na podst.: Warhammer Armies: Wood Elves (8th Edition)

czwartek, 7 stycznia 2021

Morgwaeth's Blade-Coven

The visions of slaughter and echoes of battle have lead Morgwaeth the Bloodied and her murderous retinue to megalithic depths of Beastgrave. Honoring their deity with every kill, The Hag Queen and Daughters of Khaine found many offerings to the Lord of Murder in ancient halls of the mountain. Craving battle and seeking power through bloodshed, these graceful murderers renew and reinvigorate themselves with each gory ritual they perform.


wtorek, 5 stycznia 2021

Morgwaeth's Blade-Coven's Morgwaeth the Bloodied

I've painted the boss and thereby finished Morgwaeth's Blade-Coven :) There's gonna be a group picture on Thursday and something new next week.

No, to jest i szefowa, a tym samym Morgwaeth's Blade-Coven dowiezione :) W czwartek zdjęcie grupowe, a potem coś nowego.

Morgwaeth's Blade-Coven's Morgwaeth the Bloodied (diagonal left)

Morgwaeth's Blade-Coven's Morgwaeth the Bloodied (front)

Morgwaeth's Blade-Coven's Morgwaeth the Bloodied (diagonal right)