czwartek, 26 sierpnia 2021

Cursed City Deadwalker Zombies #7-8

I’ve finished the last two left-headed Cursed City zombies without the tombstones. Contrary to Deadwalker Zombie #6, the roots played an essential part of the design here, so I left them unchanged (but threw out the stakes). As a result, I got something plant-zombie-like in the spirit of Turnip28, also fitting the vision of a dark forest developed in the Kurnothi project starring the grim aelves, swampfiends and evil tree spirits.

Dokończyłem ostatnich dwóch lewoskrętnych zombie z Cursed City w wersji bez nagrobków. W przeciwieństwie do zawodnika #6 korzonki odgrywały tu zasadniczy element designu, więc je zostawiłem bez zmian (wywaliłem natomiast kołek). W efekcie uzyskałem coś na kształt plant-zombies w duchu Turnip28, pasujących też do wizji mrocznego lasu rozwijanej w moim projekcie z bagiennymi elfami i Kurnousem w rolach głównych.

Cursed City Deadwalker Zombies #7-8

Cursed City Deadwalker Zombies #1-3 & #6-8

Cursed City Deadwalker Zombies & Kurnothi Shaman

czwartek, 19 sierpnia 2021

Cursed City Deadwalker Zombie #6

I took away a gravestone, a run-through-stake and roots from one of the Cursed City Deadwalker Zombies and set him in a classic zombie pose. The next two are converted as well, but still waiting for me to get inspired to paint them in a way the fit a zombie group and my Kurnothi as well.

Odciążyłem z nagrobków i kołków trio lewoskrętnych zombie z Cursed City i pomalowałem tego, którego dało się bez strat pozbawić korzonków i  ustawić klasycznej pozycji. Pozostali dwaj (ci korzonkowi) są na warsztacie - przed malarską próbą dopasowania zarówno do Cursed City, jak i ekipy wyznawców Kurnousa.

Cursed City Deadwalker Zombie #6 (side)

Cursed City Deadwalker Zombie #6 (front)

Cursed City Deadwalker Zombies

czwartek, 12 sierpnia 2021

Cursed City Emelda Braskov

I'm slowly progressing with Cursed City heroes. After Jelsen Darrock I've painted Emelda Braskov. There are still 6 "good guys" and a bunch of adversaries to go :)

Temat LXXXIV Figurkowego Karnawału Blogowego to "bohater". A że nic według mnie nie realizuje stereotypu bohatera w takim stopniu jak paladyni, pomalowałem z tej okazji Emeldę Braskov - obwieszoną symbolami Sigmara żołnierkę z Warhammer Quest: Cursed City :)

Cursed City Emelda Braskov (side)

Cursed City Emelda Braskov (front)

Cursed City Jelsen Darrock & Emelda Braskov

czwartek, 5 sierpnia 2021

Deadwalker Zombies #4-5

I've gladly returned to painting Warhammer Quest: Cursed City mob. The first five Deadwalker Zombies are done (see Deadwalker Zombies #1-3 here). There gonna be some converting with the next five - I'd like to cut their gravestones off and make the zombies more vertical. We'll see how it goes :)

Z radością wróciłem do malowania szeregowych przeciwników z Warhammer Quest: Cursed City. Pierwsza piątka Deadwalker Zombies niniejszym skończona. Jak przyjdzie czas na tę drugą, czeka mnie trochę konwertowania, bo chcę odciąć nagrobki i nieco odgarbić towarzystwo. Zobaczymy, jak to wyjdzie :)