czwartek, 15 sierpnia 2019

Stormsire's Cursebreakers' Rastus

I began painting the next Warhammer Underworlds warband: Stormsire's Cursebreakers. Here's Rastus the Charmed.

Zacząłem kolejną bandę do Warhammer Underworlds: Zaklinaczy Stormsire'a. Oto Rastus Zaklęty.
3 komentarze: